Heropenen vo en mbo zonder 1,5 meter brengt de continuïteit van onderwijs in gevaar

De lobby van drie ministers uit de sociaaleconomische hoek van het kabinet om na de meivakantie het vo en mbo en volledig te heropenen zonder anderhalve meter, gaat voorbij aan het OMT-advies. De consequenties hiervan zijn slecht voor iedereen die in het onderwijs werkt en ook voor de leerlingen en studenten.

Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: “Het is een onzinnig voorstel. Vrijwel niemand in het onderwijs is nog gevaccineerd en de besmettingen – zeker onder jongeren- lopen nog steeds op. Het loslaten van de anderhalve meter zou er dan toe leiden dat weer hele klassen en scholen naar huis gestuurd moeten worden. Wij voorzien chaos. In de periode ook nog van de examens en eindtoetsen. En waarom? We werken nu met een buddysysteem, waardoor de impact van coronabesmettingen op scholen relatie beperkt kan blijven. Enige rust en regelmaat is nu gevonden. Die continuïteit komt met dit idee ernstig in gevaar.”

Uit de kabinetstoelichting op het heropeningsbesluit om per 26 april het hoger onderwijs beperkt te heropenen bleek dat ministers Hoekstra van Financiën, Koolmees van Sociale Zaken en Van ’t Wout van Economische zaken binnen het kabinet pleiten voor volledige heropening van het voortgezet onderwijs en het mbo na de meivakantie. Woestenberg: “Hun argumenten gaan helemaal voorbij aan wat de gevolgen zouden zijn van een ontijdige heropening. Dan wordt het onderwijs juist teruggeworpen op ongepland afstandsonderwijs, worden collega’s, leerlingen en ouders last-minute overvallen met besmettingen en testen en wordt de chaos en werkdruk voor het personeel alleen maar groter. Zolang het OMT het nog te vroeg vindt om überhaupt te adviseren over het loslaten van de anderhalve meter grens, is het te vroeg, niet veilig en ondoordacht. Wij denken dat het belangrijk is dat de politiek hier de adviezen van het OMT opvolgt zoals steeds het geval is geweest.”