Verruiming VO: OMT zegt dat afstand tussen leerling en personeel moet worden gewaarborgd

Het kabinet maakte zojuist een verruiming, namelijk een verdere openstelling met nog steeds beperkende maatregelen, voor voortgezet onderwijs vanaf 31 mei bekend. Het OMT, dat het kabinet adviseerde, acht het loslaten van de anderhalve meter tussen leerlingen verantwoord op uitdrukkelijke voorwaarde dat die afstand tussen leerlingen en personeel wel gewaarborgd is. CNV Onderwijs voorzitter Daniëlle Woestenberg: “Het OMT zegt dat verruiming veilig kan, maar wel met een duidelijke voorwaarde. Dat betekent dat per locatie bekeken moet worden of en hoe deze veiligheidseis kan worden geborgd. Wij krijgen signalen uit veel scholen dat de anderhalve meter tussen personeel en leerlingen niet te realiseren is. Ook is op veel plaatsen de ventilatie een probleem.

Wij adviseren scholen dan ook om heel zorgvuldig, in samenspraak met de MR waarin personeel, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd, af te wegen of deze afstand ook in alle schoolsituaties kan worden geborgd. Er is daarbij geen sprake van een tegenstelling in het belang van “het personeel” ten opzichte van “de ouders” of “de leerlingen. Wij zijn er allemaal bij gebaat dat die laatste paar schoolweken ook veilig verlopen en daarmee de continuïteit van onderwijs en examens zoveel mogelijk gewaarborgd is. ”

Niemand is aan het onmogelijke gehouden

Woestenberg: “ Laten we over één ding heel duidelijk zijn: Ieder onderwijshart klopt het liefst op school. Maar het moet dan ook wel kúnnen, niet alleen macro epidemiologisch, maar ook gewoon praktisch. Minister Slob heeft altijd gesteld dat niemand aan het onmogelijke is gehouden. Dus als een school het niet voor elkaar krijgt om op locatie overal de anderhalve meter afstand van personeel tot scholieren te borgen, dan kunnen niet alle leerlingen tegelijk op school zijn.. Driekwart van de medewerkers, maar ook ouders, zijn niet gevaccineerd. Zij komen dan misschien niet direct op de IC volgens het OMT, maar Corona heeft mogelijk ook verdergaande effecten op de lange termijn gezondheid en direct ook op de inzetbaarheid van werkend Nederland. Er komen nu bijvoorbeeld signalen binnen van rectoren die geen backup hebben voor het nakijken van examens. Dat soort risico’s moet je nu niet willen lopen voor maar -effectief gezien- een paar dagen extra onderwijs.”

Afspraken over kwetsbaren en personeel met ernstige zorgen

Voor docenten, onderwijsondersteuners en ander personeel dat kwetsbaar is, een kwetsbare thuissituatie heeft of zich onveilig voelt zijn staan de afspraken die daarover zijn gemaakt in de protocollen.