Nieuwe cao TSO / TenneT 2023

Lees het overzicht van het afgeronde cao-proces

De nieuwe cao TSO / Tennet is rond. De nieuwe cao gaat in op 1 september 2023 en heeft een looptijd van 28 maanden. De cao geldt dus tot en met 31 december 2025.

Hoe kwam de nieuwe cao TSO (TenneT) tot stand?

Een overzicht van de afgeronde cao-fases:

4 juli 2023 | Bijna 80% stemt vóór nieuwe cao TSO

Een overgrote meerderheid van zowel de CNV-leden (79,5%) als FNV-leden (70%) stemt in met het onderhandelingsresultaat. Wel zijn er wat zorgpunten geuit. Vooral oudere medewerkers in de continudienst of wacht- en storingsdienst maken zich er zorgen over of zij wel vitaal en gezond het pensioen halen. Alle zorgpunten brengen wij bij de komende overleggen met TenneT in.

20 juni 2023 | Vakbondsleden kunnen voor of tegen nieuwe cao TSO stemmen

Op 13 juni 2023 bereikten we een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao TSO / TenneT, met een looptijd van 28 maanden (tot en met 31 december 2025). Voor onze leden bleek loonsverhoging het allerbelangrijkst. Daarop hebben we tijdens de onderhandelingen maximaal ingezet, met dit als resultaat:

  • Per 1 september 2023: € 270,- structurele salarisverhoging
  • Per 1 september 2023: bovenop de nominale verhoging van € 270,- een structurele salarisverhoging van 6%
  • Per 1 januari 2025: structurele salarisverhoging van 7%
  • Startpunt van de salaristabel van minimaal € 14,- per uur

Waarom een nominale verhoging van € 270,- én een procentuele verhoging van 6%? Dat heeft een zeer positief effect op je salaris als je in een lagere salarisschaal zit. Je gaat er dan verhoudingsgewijs meer op vooruit. Zit je bijvoorbeeld in de laagste trede van schaal 4? Dan kom je voor de eerste 16 maanden door de verhoging van € 270,-, gevolgd door de 6%, uit op een salarisverhoging van 18,55%.

Als lid kon je tot uiterlijk 30 juni 2023 je stem voor of tegen het akkoord uitbrengen.

9 mei 2023 | Start cao-overleg over nieuwe cao TSO (TenneT)

Op 9 mei 2023 hadden we het eerste gesprek met werkgeversvereniging WENB over de nieuwe cao TSO; een verkennend overleg over een aantal onderwerpen, die we in vier thema’s hadden gegoten:

  • Op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden, waaronder de loonstijging, opbouw naar 13e maand en verhoging van een aantal vergoedingen
  • Inclusie
  • Duurzame inzetbaarheid van jong en oud
  • Verlofmogelijkheden

Cao-onderhandelaar Arno Reijgersberg: 'Onze nadruk ligt op de op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden. Leden hebben aangegeven dat met name de hoogte van de loonsverhoging een belangrijk onderwerp moet zijn. Hierover dient snel duidelijkheid te komen, want de arbeidsmarkt is buitengewoon krap en de werkdruk loopt op. Een overtuigende loonstijging is noodzakelijk om te voorkomen dat medewerkers vertrekken, uitvallen wegens ziekte of vluchten in hun pensioen. Daarbij komt dat salaris waardering uitdrukt voor het belangrijke werk in de energietransitie. Voor 2023 gaan we uit van een loonvraag tussen circa 7 tot 12 procent, rekening houdend met de gestegen prijzen en de gemiddelde loonstijging als gevolg van de fors gestegen inflatie. We benadrukken dat loonsverhogingen ook in nominale bedragen in plaats van in procenten gesteld kunnen worden. Het effect hiervan is dat de loonsverhoging in de lagere schalen relatief hoger uitpakt dan in de hogere schalen.'

20 maart 2023 | Start cao-overleg TSO (TenneT)

De cao TSO loopt op 31 augustus 2023 af. Daarom begon ons periodieke overleg met TenneT, WENB en andere bonden op 20 maart 2023. Op de agenda stonden de komende cao-onderhandelingen en de ontwikkelingen binnen TenneT. We streefden ernaar om voor het einde van de looptijd van de huidige cao een nieuwe cao te bereiken. Om dit te realiseren stelden we de data voor de cao-onderhandelingen vast op 9 mei, 7 juni, 13 juni en 21 augustus.

Loonsverhoging stond bovenaan onze inzet. Hiernaast riepen wij onze leden op om ons van meer input voor de cao-inzet te voorzien.

Houd de cao-pagina TSO / TenneT in de gaten

Zodra de nieuwe cao-tekst klaar is, vind je deze op de cao-pagina TSO (TenneT).