Bonden en werkgever opnieuw in gesprek over cao Havenbedrijf Rotterdam

De vakbonden CNV, OV-HbR en FNV en de werkgever hadden vandaag het tweede overleg over de cao. We hebben vier uur met elkaar gesproken. We hebben het uitvoerig gehad over performance management en de bijbehorende beloningssystematiek. Performance management is een onderwerp dat nu op tafel ligt bij de ondernemingsraad. De werkgever heeft zijn ideeën hierover nader toegelicht aan de vakbonden.

De nieuwe beloningssystematiek is onderwerp van gesprek tussen de vakbonden en de werkgever. In de inzetbrief van de werkgever, hebben jullie kunnen lezen dat de werkgever graag zou willen dat medewerkers voortaan tot maximaal 100% RSP in salaris kunnen groeien, in plaats van de huidige 114% RSP (bij een uitstekende beoordeling). De vakbonden hebben bij de werkgever aangedrongen op het behoud van uitzicht op salarisontwikkeling boven 100% RSP.

Looneis

Daarna hebben we uitgebreid gesproken over de looneis van de vakbonden en het loonbod van de werkgever. De vakbonden hebben nog eens toegelicht hoe ze tot deze looneis zijn gekomen en waarom het voor hen belangrijk is om deze binnen te halen. Kort gezegd vragen de vakbonden om herstel van ongeveer 5,5% koopkrachtverlies in de jaren 2021-2024 en een verwachte koopkrachtdaling in 2025 van nog eens 2,2%, plus een bescheiden koopkrachtverbetering.

Loonbod

Het loonbod van de werkgever is aan het eind van het tweede overleg iets bijgesteld ten opzichte van de inzetbrief, maar het blijft nog steeds achter bij het gevraagde koopkrachtherstel. De vakbonden hebben aangegeven dat ze eventueel bereid zijn een cao voor 1 jaar af te spreken, als dat leidt tot een beter bod van de werkgever.

Conclusie

Conclusie van het tweede overleg is, is dat we nog een flink eind uit elkaar staan. De tijd was om en dus hebben we afgesproken verder te praten op 27 mei. In aanloop daarnaartoe zullen de bonden samen het volgende cao-overleg voorbereiden.