Onderhandelaarsakkoord cao Rotterdam-The Hague Airport

Een structurele bruto verbetering van het salaris van in totaal 9,5 procent, verdeeld over 21 maanden. Dat en meer zijn de bonden en Rotterdam The Hague Airport in concept overeengekomen voor een nieuwe cao 2024/2025 (zie bijlage).

De salarisverhogingen zijn op 1 april 2024 3,5 procent, 1 november 2024 2,5 procent en op 1 juni 2025 3,5 procent. Daarnaast volgt er twee keer een eenmalige vergoeding van €500,-bruto naar rato. Uit te betalen in november 2024 en 2025. Verder komt er:

- hogere vergoeding woon-verkeer (met focus op duurzaam reizen) en thuiswerkvergoeding

- maandelijkse tegemoetkoming voor de lease fiets aan de lease a bike gebruikers

- hoger budget voor het verbeteren van de (thuis)werkplek

- hogere vergoeding beschikbaarheidstoeslag (piket)

Speerpunt is om de organisatie gereed te maken voor de toekomst

Volgende week woensdag, 14 februari, zijn de leden van CNV Publieke Diensten op het Rotterdamse vliegveld aan bod om zich uit te spreken over het akkoord.