Vermoed jij discriminatie op je werk vanwege beperking of chronische ziekte?

Werknemers met een beperking of chronische ziekte hebben vaak een zwakke positie op de arbeidsmarkt. De wet biedt hen daarom bescherming tegen benadeling. Werkgevers mogen namelijk niet direct of indirect onderscheid maken tussen werknemers mèt en zonder een handicap of chronische ziekte.

Als een werknemer bijvoorbeeld niet wordt aangenomen, geen promotie of zelfs ontslag krijgt, vanwege een chronische ziekte of beperking, is er sprake van direct onderscheid.

Van indirect onderscheid is sprake als een ogenschijnlijk neutrale bepaling of regel in een organisatie mensen met een beperking of chronische ziekte bijzonder raakt. Denk hierbij aan een verbod op honden op de werkplek, waardoor deze voor mensen- met bijv. een visuele beperking- die een hulphond nodig hebben, niet meer toegankelijk is.

In bepaalde gevallen is onderscheid toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer het noodzakelijk is voor de veiligheid en gezondheid van anderen. Ook is zogenaamde positieve discriminatie onder voorwaarden toegestaan.

Aanpassing werkplek

Vaak is het moeilijk om discriminatie te bewijzen. Daarom is een omkering van de bewijslast in de wet opgenomen. Als een werknemer erin slaagt een vermoeden van discriminatie aan te tonen, zal de werkgever moeten bewijzen dat dit niet het geval is.

Werknemers met een beperking kunnen in veel gevallen vragen om een ‘doeltreffende aanpassing’ van de werkplek. De vraag moet wel redelijk zijn, gelet op de hiermee gemoeide kosten of inzet of andere belangen zoals de veiligheid op de werkplek.

Neem contact op

Vermoed jij dat er direct of indirect onderscheid is gemaakt op grond van je chronische ziekte of handicap, of wil je werkgever geen doeltreffende aanpassingen maken? Neem dan contact met ons op.

Ook kun je een oordeel vragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Op de website staat of je hier terecht kunt. Zie voor meer informatie: www.mensenrechten.nl

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.