Cao FedEx (TNT)

Looptijd: -
Ruud Hovelings
Adviseur cao FedEx (TNT)

De cao is zowel voor alle medewerkers van FedEx als voor de voormalig TNT-medewerkers. We hebben afspraken gemaakt over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen. Een van de speerpunten in de cao was het opstellen van een sociaal plan.

Belangrijkste punten

 • Loonsverhoging in stappen: 3 procent op 1 januari 2020, 3 procent op 1 oktober 2020 en 3 procent op 1 oktober 2021.

 • De eerste twee jaar dat je ziek bent worden krijg je 100 procent uitbetaald.

 • Werknemers die lid zijn van een vakbond krijgen hiervoor een bijdrage van de werkgever. Deze bijdrage wordt naar rato berekend.

 • Er wordt een nieuw sociaal plan opgesteld.

Het sociaal plan

Begin 2021 is er een nieuw sociaal plan opgesteld. Het sociaal plan geeft duidelijkheid aan medewerkers die te maken krijgen met reorganisatie. Er staan vooral afspraken in voor medewerkers die boventallig worden. Boventallig betekent dat de functie van een werknemer stopt met bestaan door een reorganisatie. Er zijn dan meer werknemers dan functies.

In het sociaal plan staan onder andere de volgende afspraken:

 • passende functie bij boventalligheid:

Als een medewerker boventallig wordt, wordt er gezocht naar een passende functie zodat de medewerker niet ontslagen hoeft te worden. In het sociaal plan is vastgesteld aan welke eisen een passende functie moet voldoen. De werknemer mag een passende functie niet weigeren.

 • Vergoeding bij versneld vertrek:

De werkgever kan ervoor kiezen om het mogelijk te maken dat boventallige werknemers versneld vertrekken. Een boventallige werknemer kan er in dat geval voor kiezen om met versneld vertrek te gaan. De werknemer krijgt dan een vergoeding. Over de grootte van die vergoeding zijn in het sociaal plan afspraken gemaakt.

 • Vergoeding voor financieel en juridisch advies
  Wanneer een boventallige medewerker ervoor kiest om financieel advies te vragen bij Bureau De Regt, Altersum of Meeús, dan vergoedt de werkgever tot €525,-. Een boventallige medewerker kan ook om juridisch advies vragen. De werkgever vergoedt juridisch advies tot maximaal €750,-.

Wil je weten wat een sociaal plan precies is? Kijk voor meer informatie op onze informatiepagina over sociaal plan.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Ruud Hovelings
Adviseur cao FedEx (TNT)
Wim Wetzels
Onderhandelaar cao FedEx (TNT)

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

 • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
 • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
 • Stem mee met ledenpeilingen