CNV-onderzoek: stakingsbereidheid zeer hoog

1 op de 3 werkenden is voor het eerst in hun leven bereid om te staken. 40% is bereid om het werk voor langere tijd neer te leggen. 56% vindt het een goede zaak dat er nu meer wordt gestaakt.

Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 2500 werkenden. Vooral in de sectoren vervoer (49%), voeding (52%) en industrie (45%) is men bereid om voor langere tijd het werk neer te leggen.

Veel werkenden zitten financieel in de knel, blijkt ook uit het onderzoek. Bijna 1 op de 5 ondervraagden kan momenteel moeilijk rondkomen en 14% redt het einde van de maand niet. 73% merkt er niets van dat het nettoloon sinds enkele maanden iets hoger is.

Niet eerder gezien
‘Deze hoge stakingsbereidheid hebben we niet eerder gezien. Maar dit is wel zeer goed te verklaren. Werkend Nederland zit steeds meer klem door de hogere boodschappen en energierekening,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘Bijna 1,5 miljoen werkenden redden het einde van de maand niet. Werkende mensen die niet rond kunnen komen, is voor ons volstrekt onacceptabel.’

Top rijkelijk beloond
Terwijl veel werkenden moeilijk rond kunnen komen, zit de top van de organisatie er warmpjes bij. Bij 13% van de ondervraagden verdient de topman/vrouw van hun organisatie meer dan een half miljoen per jaar. Bij 28% is dit meer dan twee ton per jaar, boven de Balkenende-norm dus. De percentages liggen in werkelijkheid waarschijnlijk hoger omdat veel ondervraagden niet precies weten wat de top in hun bedrijf verdient.

Recordwinst
Nederlandse bedrijven boekten in het afgelopen jaar 327 miljard euro winst, blijkt uit recente CBS-cijfers. De helft van de ondervraagden vindt de kloof tussen het salaris van de top en de werkvloer te groot. 

Fortuin: ‘Veel bedrijven draaien fantastisch. De bomen groeien tot in de hemel, zeker bij de top van de organisatie die zichzelf ruimhartig beloont. Tegelijkertijd kunnen veel werkenden moeilijk ronkomen. Het is schrijnend om te zien dat er toch nog een flinke groep achterblijft die niet meeprofiteert. Een achterhaalde tweedeling, zeker nu het tekort aan arbeid zo groot is.’

Redenen staken
Een hoger loon is voor 70% van de ondervraagden reden om te staken. Maar ook een betere ouderenregeling (eerder stoppen/minder werken) is voor 64% een reden. Een lagere werkdruk staat met 49% op de derde plek.

‘De winsten gaan door het dak, de top beloont zich goed en het tekort aan personeel is hoger dan ooit. De belasting op werkenden neemt toe. Het CNV verwacht daarom nog vele stakingen dit jaar. Staken loont, gezien de hogere salarissen die we er voor veel werknemers uitslepen. Ook in sectoren en bedrijven waar men nooit eerder heeft gestaakt, zullen we vaker het werk neerleggen,’ aldus Fortuin.