Wat kun je doen als je werkgever terugkomt op gemaakte afspraken?

Bijna een jaar geleden is Karima begonnen met haar werk als verpleegkundige. Een paar weken geleden werd ze door haar werkgever uitgenodigd voor een gesprek over haar contract. In het gesprek gaf haar werkgever aan dat ze heel tevreden waren over Karima en dat ze graag haar jaarcontract voor onbepaalde tijd wilden verlengen. Karima gaf aan dat zij het erg naar haar zin heeft en ook graag wil blijven. Haar werkgever zei het nieuwe contract in orde te zullen maken.

Tot haar grote verbazing ontving Karima vorige week een brief waarin haar werkgever aanzegde dat haar jaarcontract niet zou worden verlengd. Toen Karima hier navraag naar deed bij haar werkgever, werd haar verteld dat er toch voor is gekozen om haar geen nieuw contract aan te bieden. Als Karima aangeeft dat er tijdens het gesprek een paar weken geleden is afgesproken dat ze een vast contract zou krijgen, zegt haar werkgever dat er tijdens dat gesprek alleen maar is besproken dat het waarschijnlijk was dat het contract verlengd zou worden. Definitieve afspraken zijn er volgens haar werkgever niet gemaakt. Er is immers ook nog geen nieuwe arbeidsovereenkomst ondertekend.

Karima wil het er niet zomaar bij laten zitten en neemt contact op met een jurist van het CNV. Die legt haar uit dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt op het moment dat de ene partij een aanbod doet en de andere partij dit aanbod accepteert. Dat kan ook mondeling gebeuren. Het is dus niet vereist om een schriftelijke arbeidsovereenkomst te tekenen. Het grootste probleem met mondelinge afspraken is dat het achteraf heel lastig is om te bewijzen wat er is besproken. Gelukkig heeft Karima’s werkgever haar na het gesprek een e-mail gestuurd waarin de volgende zin staat: ‘Zoals vanmiddag afgesproken wordt jouw contract voor onbepaalde tijd verlengd met gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden. Je ontvangt de arbeidsovereenkomst op korte termijn.’

De jurist stuurt namens Karima een mail naar de werkgever, waarin zij zich op het standpunt stelt dat uit de e-mail blijkt dat er wel degelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen. Na wat contact over en weer erkent Karima’s werkgever dit uiteindelijk en blijft Karima dus in dienst.

Het antwoord op de vraag of er in een bepaalde situatie wel of geen contractverlenging is afgesproken, kan juridisch ingewikkeld zijn en verschilt van geval tot geval. Het verhaal van Karima laat zien hoe belangrijk het is om afspraken met je werkgever schriftelijk vast te leggen. Heb je een gesprek met je werkgever? Vraag dan altijd om een gespreksverslag, zeker als het om een belangrijk onderwerp gaat, zoals je arbeidsovereenkomst. Als je werkgever weigert om een gespreksverslag te maken, stuur dan zelf na afloop van het gesprek een mail om belangrijke afspraken te bevestigen.

Heb jij een afspraak gemaakt waar je werkgever opeens op terugkomt? Neem dan contact op met CNV Info per mail via cnvinfo@cnv.nl of telefonisch via 030-7511003.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.