Semi-publieke organisaties

Cao Openbare Bibliotheken

-
Nieuwe cao in onderhandeling
Nico Foppen
Onderhandelaar cao Openbare Bibliotheken

In de cao Openbare Bibliotheken staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De loonontwikkeling van 3 procent vanaf 1 januari 2020 en 2 procent per 1 januari 2021 was een van de speerpunten van deze cao. Er waren plannen voor een gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie, maar de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) staat daar niet langer achter. Om deze reden zijn de onderhandelingen over een cao OB-KE gestopt en onderhandelen we over een nieuwe cao OB.

Eerste gesprekken nieuwe cao Openbare Bibliotheken

Medio juli zijn de vakbonden (CNV en FNV) en de werkgevers (VOB) begonnen met de eerste verkennende gesprekken voor een nieuwe cao. Eerder zijn de pogingen om te komen tot een gezamenlijke cao voor Openbare Bibliotheken en de Kunsteducatie gestrand omdat de VOB tot andere inzichten is gekomen. Vandaar dat er nu alleen over een cao voor de Openbare Bibliotheken wordt gesproken.


Karakter cao

In het eerste overleg is voornamelijk gesproken over de kaders van de nieuwe cao, en wat de belangrijkste thema’s voor de onderhandelingen gaan worden. Er zal worden gestreefd naar een algemeen verbindend verklaring van de nieuwe cao, omdat dit de meeste zekerheid aan het personeel biedt en een gunstig effect heeft op het verkrijgen van subsidies. Verder moet er nog worden gesproken over de exacte reikwijdte van de nieuwe cao, omdat de bibliotheek een steeds bredere maatschappelijke functie krijgt. Ook de beoogde duur en het karakter van de cao zijn nog onderwerp van gesprek. Vraag daarbij is of de cao een minimum, standaard of raam-cao moet worden.Inhoudelijke thema’s

Belangrijke inhoudelijke gespreksthema’s worden in ieder geval: het strategische personeelsbeleid, scholing, seniorenbeleid, inkomenszekerheid, functiewaardering, de jaarurensystematiek en de verhouding vast werk versus flex werk.

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Nico Foppen
Onderhandelaar cao Openbare Bibliotheken
Telefoon
06 53 51 49 24

Downloads

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen