Al het nieuws

Tóch principeakkoord cao RET

Het onderhandelen heeft lang geduurd, er moest zelfs een ultimatum aan te pas komen, maar CNV Publieke Diensten en de andere vakbonden hebben tóch een cao kunnen afsluiten voor de ruim 2600 werknemers van de Rotterdamse vervoerder RET. Daarmee is de dreiging van acties in het openbaar vervoer afgewend.

De belangrijkste punten:

De looptijd is 17 maanden, namelijk van 1 augustus 2020 tot 1 januari 2022.

Eenmalige uitkering van 400 euro, waarvan 200 euro netto en 200 euro bruto (uitgaande van een fulltime dienstverband). Betaling zal plaatsvinden bij de salarisronde van juni 2021.

In april 2021 wordt gestart met een taskforce productiviteitsverbeteringen/transitie arbeidsmarkt, waarin vakbonden, OR en werkgever zitting nemen, met als doel om op korte termijn voorstellen te formuleren over productiviteitsverbeteringen en over aanpassingen in het kader van de transitie arbeidsmarkt. Uiterlijk 1 oktober 2021 moet deze taskforce tot afspraken komen waarmee in ieder geval per januari 2022 zichtbare resultaten behaald worden.

De RET heeft de intentie om het Sociaal Statuut te verlengen met een periode van een jaar tot en met 31 december 2022. Deze intentie zal omgezet worden in daden wanneer de taskforce productiviteitsverbetering tot voortvarende afspraken komt.

RET en vakbonden zullen samen verder werken aan de regeling voor vervroegd uittreden (de zware beroepen regeling). De intentie is om deze regeling voor de zomer af te ronden.

CNV-leden kunnen natuurlijk stemmen over deze uitkomst van de onderhandelingen. Een uitnodiging daarvoor wordt per mail gestuurd. CNV legt het akkoord positief voor aan de leden.