Al het nieuws

Wat te doen als je uitkering veel lager uitvalt dan verwacht?

Soms schrikken mensen heel erg als ze een beslissing van het UWV ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als het UWV tegen alle verwachtingen in besluit geen uitkering toe te kennen of als een fiks bedrag wordt teruggevorderd. In het geval van Freek was er iets anders aan de hand. De hoogte van zijn uitkering pakte een stuk lager uit dan hij had verwacht. Iets wat hij er in zijn situatie eigenlijk niet bij kon hebben. Gelukkig corrigeerde het UWV de gemaakte fout snel.

Freek was werkzaam als plantsoenmedewerker bij een gemeente in Zeeland. Hij deed zijn werk met veel plezier, hij genoot ervan lekker buiten bezig te zijn. Helaas sloeg in 2017 het noodlot toe in zijn gezin. Zijn vrouw bleek ongeneeslijk ziek en overleed na enkele maanden. Freek bleef achter met zijn nog jonge kinderen.

In overleg met zijn werkgever besloot Freek gedeeltelijk ouderschapsverlof op te nemen om meer tijd te hebben voor zijn zoon en dochter. Hij ging tijdelijk een dag minder werken, wat betekende dat hij een dag minder betaald werd. Na ongeveer een jaar werd het Freek allemaal te veel. Hij meldde zich ziek, bleef twee jaar arbeidsongeschikt en werd aan het eind van die periode volledig arbeidsongeschikt verklaard. Freek kon zich daarin vinden, gezien zijn psychische problematiek. Maar de paniek sloeg toe toen hij de hoogte van zijn WIA-uitkering vernam. Van dat bedrag zou Freek zeker niet rond kunnen komen.

Wat was het geval? Voor de hoogte van een WIA-uitkering wordt gekeken naar het loon over de 12 maanden die liggen vóór de datum waarop de werknemer zich ziekmeldt. Omdat Freek in die periode vanwege zijn ouderschapsverlof een dag minder werkte dan normaal, was zijn inkomen in die 12 maanden aanzienlijk lager dan normaal. Dit werkte door in de hoogte van de toegekende uitkering.

Gelukkig kent de wet een uitweg. Als in de zogenaamde referteperiode verlof is genoten, waaronder ouderschapsverlof, dan heeft dat géén invloed op de hoogte van de uitkering. In overleg met de jurist van het CNV heeft het UWV gezorgd voor een herberekening van de uitkering en een nieuwe beslissing. Freek krijgt nu de uitkering waar hij recht op heeft.

Heb jij ook een vraag over de hoogte van je uitkering? Neem dan contact op met CNV Info.