Themagroep Passend Onderwijs

Themagroep Passend Onderwijs wil dat ieder kind goed en passend onderwijs krijgt. Leerkrachten kunnen met hun vragen bij de groep terecht. Wil je weten wat we nog meer doen? Lees ons verhaal en sluit je aan.

Gerrit van den Brink
Secretaris themagroep Passend Onderwijs CNV

Wat de themagroep Passend Onderwijs precies doet

Soms zijn er leerlingen in je klas waarbij jij je afvraagt of je wel de juiste ondersteuning biedt. Waar kun jij als leerkracht dan terecht om vragen te stellen, zorgen kenbaar te maken of jouw invloed te laten gelden? Het antwoord is: bij de themagroep Passend Onderwijs. We hebben een gezamenlijk doel: ervoor zorgen dat ieder kind goed en passend onderwijs krijgt.

We zorgen dat de leerkracht op een goede manier zijn of haar werk kan doen. Want de leerkracht is de cruciale schakel om tot goed onderwijs te komen. Dit doen wij op verschillende niveaus en op allerlei manieren.

 • We helpen bij juridische vragen over rechtsposities
 • Onze Academie biedt persoonlijke begeleiding en training, zowel individueel als collectief voor het hele team
 • We bieden ondersteuning aan de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
 • We overleggen met de werkgever namens alle werknemers uit het onderwijs. Samen komen we tot goede arbeidsvoorwaarden, zodat leerkrachten op een goede manier hun werk kunnen doen.
 • We voeren overleg met het samenwerkingsverband (samenwerking tussen verschillende scholen op regionaal niveau). Ook hier behartigen wij de belangen van leerkrachten.
 • We lobbyen op politiek niveau. Hiervoor hebben wij contact met de minister, de staatssecretaris en de verschillende politieke partijen.

‘Ik heb 38 jaar directiefuncties in het primair onderwijs ingevuld. Nu ben ik beleidsmedewerker, auditor en OPR-lid van een samenwerkingsverband. Hierdoor heb ik veel interesse in het ‘fenomeen’ Passend Onderwijs. Sinds 2019 heb ik zitting genomen in de themagroep Passend Onderwijs van het CNV om deskundigheid en ervaringen breder in te zetten voor het totale onderwijs (van PO tot en met het hbo). Sinds 2020 vul ik de functie in van secretaris.’

Gerrit van den Brink

Onze doelen voor 2022

 • Scholenbezoek: online contact met scholen over passend onderwijs. We laten scholen hun (succes)-ervaringen in het passend onderwijs delen. Wat moet anders en waar zijn zij trots op. We brengen de flyer Wegwijs in Passend Onderwijs onder de aandacht.
 • Onderzoek/enquête op scholen over passend onderwijs. Wat moet anders en waar ben je trots op. Via een digitale enquête, maar ook input via schoolbezoeken. Zo leren we wat nog (specifieke) knelpunten zijn en krijgen we duidelijk waar de scholen trots op zijn in de recente ontwikkelingen binnen het passend onderwijs.
 • Participatie in ZorgPrimair (onderwijsvakblad) door input vanuit de themagroep. De themagroep levert een redactielid en zorgt elke uitgave voor een column die gaat over de actualiteit in passend onderwijs. Hiermee ondersteunen we professionals in de klas en onderhouden we ledencontact.

Vacatures

De themagroep is op zoek naar nieuwe leden afscheid. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

 • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
 • Gratis trainingen
 • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten