Sectorgroep Rijk

De sectorgroep Rijk bestaat uit actieve leden van CNV Overheid, die werken bij verschillende departementen. We bieden ondersteuning en advies aan de onderhandelaars van de cao Rijk. Ontdek wat we allemaal doen. Misschien is het ook wat voor jou. Stuur hiervoor een mail naar Raoul Vinken.

Raoul Vinken
Opvolgend ambtelijk secretaris sectorgroepsbestuur Rijk
E-mail
Telefoon
030 75 11 001

Wat de sectorgroep Rijk doet

Bart Schnoor en Gabriëlla Buisman onderhandelen over de nieuwe cao Rijk . Zij maken afspraken over de salarisschalen rijksoverheid, pensioen, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Als sectorgroep bieden wij hen ondersteuning. We vergaderen ongeveer 7 keer per jaar.

Onze doelen voor 2023

  • Invullen van de openstaande vacatures
  • Meer verbinding zoeken met de leden
  • Activiteiten organiseren voor onze leden

Vacatures

We hebben vacatures openstaan bij de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Ombudsman, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Raad van State, Staatsbosbeheer en Staten Generaal.