Sectorgroepsbestuur Universiteiten & Onderzoeksinstellingen

Sectorgroepsbestuur Universiteiten & Onderzoeksinstellingen maakt zich hard voor een goede cao Nederlandse Universiteiten en cao Onderzoeksinstellingen. Ontdek wat we doen en sluit je aan.

Fred Veer
Voorzitter sectorgroep Universiteiten en Onderzoeksinstellingen
Leontien van Eijk
Secretaris sectorgroep Universiteiten en Onderzoeksinstellingen

Wat de sectorgroepsbestuur Universiteiten & Onderzoeksinstellingen doet

We zijn nauw betrokken bij de voorbereiding voor een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten en cao Onderzoeksinstellingen. We bieden de landelijke cao-onderhandelaars informatie vanaf de werkvloer en overleggen over onderwerpen zoals loonschalen universiteiten, vakantiedagen, werktijden, pensioen en sociale zekerheid.

Normaal gesproken vergaderen we 2 keer per jaar in het CNV-kantoor te Utrecht. Over actuele onderwerpen vergaderen we in een kleinere setting via Teams of telefonisch. Momenteel gaat alles via Teams vanwege de COVID-19 situatie.

‘Wij denken mee over actuele onderwerpen en over belangrijke vragen die op ons afkomen. Denk aan de solidariteit tussen ouderen en jongeren, de veranderende arbeidsinhoud, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en de toenemende werkdruk.’

Frans Pieter Sprik

Word LO-lid bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU Eindhoven)

Onze doelen voor 2023

  • Input leveren voor de onderhandelingen voor de nieuwe cao Nederlandse Universiteiten en cao Onderzoekinstellingen
  • Gezamenlijke aanpak van problemen
  • Deelname aan sectorbestuur Overheid en Publieke Diensten (OPD) en andere bestuursorganen binnen het CNV
  • Samenwerking op het gebied van COVID-19-regelingen

Vacature

We hebben in het hele land vertegenwoordigers; van de Radboud Universiteit in Nijmegen tot de Universiteit Twente. Voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn we nog op zoek. Wie sluit zich bij ons aan?

Foto: Getty Images

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten