Finvit & nu

Financieel Vitaal - Individuele ondersteuning

Een budgetcoach van Finvit ondersteunt werknemers in 1,5 uur bij het overzichtelijk maken van de situatie met behulp van de digitale cursus: “Uitkomen met je inkomen”. Er vindt een inventarisatie plaats en er wordt een plan van aanpak gemaakt. Het doel is mensen zelfstandig aan de slag te laten gaan.

  • Uitkomen met je inkomen
  • Inventariseren en plan van aanpak maken
  • Eventueel doorverwijzen naar verdiepende ondersteuning
Meer weten?

Neem contact op met CNV Academie. Stuur een mail naar finvit@cnv.nl of bel naar 030 751 1747.

Verder helpen

Blijkt langdurige ondersteuning gewenst te zijn? Dan wordt er, afhankelijk van wat er speelt, doorverwezen naar de juiste verdiepende ondersteuning. Bijvoorbeeld een langer budgetcoachtraject, crisismanagement, bewindvoering of schuldhulpverlening. De kracht zit in de warme overdracht van onze coach naar de instantie die de werknemer naar aanleiding van de inventarisatie nodig heeft.

50% van de werkenden heeft meer stress doordat hij/zij minder te besteden heeft

Bron: CNV-onderzoek geldstress onder 2.749 leden in 2022

Over het programma Financieel Vitaal

Het programma Financieel Vitaal bestaat uit 9 onderdelen, die afzonderlijk afgenomen kunnen worden. Per onderdeel is een aparte flyer beschikbaar.

Download de flyer van Finvit & nu