Al het nieuws

CNV Kerk & Ideëel heeft u nodig!

Nieuwsbrief januari 2022

Nu de synode het rapport Geroepen en gezonden, dat nadruk legt op het geordineerde ambt als taak voor de hele kerk, heeft aangenomen, zal er veel gaan veranderen voor Kerkelijk Werkers. CNV Kerk & Ideëel wil dan ook graag weten wat uw mening is. Die is voor ons belangrijk als dit onderwerp bij het Georganiseerd Overleg ter sprake komt.

Er zijn straks twee categorieën Kerkelijk Werkers: de ene groep zijn doet alleen pastoraat of jongerenwerk; zij zullen niet geördineerd worden. Daarnaast zijn er de geördineerde kerkelijk werkers, die ook beschikken over een preekconsent en/of bevoegdheid om de sacramenten te bedienen. Dat op zich is al een verandering. Tot nu toe zijn zowel het preekconsent als de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen gekoppeld aan de gemeente voor wie u werkzaam bent. Verandert u van gemeente, dan vervallen beide.

Onrechtvaardig

Voor Kerkelijk Werkers voelde dat altijd heel onrechtvaardig: om een kerkdienst te mogen leiden en om de sacramenten te mogen bedienen hebben we extra gestudeerd. Logisch is dan ook dat beide bevoegdheden aan de persoon worden gekoppeld en niet aan de gemeente voor wie we werkzaam zijn.

Met dit nieuwe rapport gaat dit gebeuren. De komende tijd zal één en ander geïmplementeerd gaan worden. Voor CNV Kerk en Ideëel betekent dat werk aan de winkel.

Duidelijkheid verschaffen

Ten eerste door duidelijk te maken wat de capaciteiten zijn die wij als Kerkelijk Werkers hebben. Want het komt binnen alle geledingen van de kerk regelmatig voor dat onze capaciteiten onderschat worden. Ten tweede hebben de veranderingen arbeidsrechtelijke consequenties. Kerkelijk Werkers die geördineerd worden, moeten zoals het zich nu laat aanzien een éénjarige masteropleiding gevolgd hebben. Dat moet natuurlijk gevolgen hebben voor de salariëring.

Veel vragen

En hoe zit het met kerkelijk werkers die nu al bevoegdheden hebben? Moeten die de master ook volgen, terwijl zij nu al bevoegd zijn verklaard? En hoe ziet een eventuele overgangsregeling er uit?

Wat doet CNV Kerk & Ideëel voor u? De sectorgroep is namens de Kerkelijk Werkers gesprekspartner van de werkgevers van de PKN. Voor ons is het daarom belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. We willen gesteund zijn door onze achterban, u dus.

Aan arbeidsrechtelijke deskundigheid ontbreekt het niet. Wij worden ondersteund door een bestuurder vanuit CNV in de persoon van Karin Kasper. Waar het ons wél aan ontbreekt is input. Laat uw mening gelden

Wij merken dat het heel moeilijk is om contact te krijgen met collega kerkelijk werkers. Ze zijn voor ons moeilijk te vinden. Vandaar onze oproep: als u een mening hebt over de ontwikkelingen, laat dat dan vooral aan ons weten. En nog liever: schuif bij ons aan, praat met ons mee, zodat wij weten dat wij namens onze hele beroepsgroep spreken.

Stuur een mail naar onze bestuurder en zij zorgt ervoor dat er contact opgenomen wordt met u vanuit CNV Kerk & Ideëel. U bereikt haar via k.kasper@cnv.nl (foto: Jan Anninga)

We horen graag van jullie!

Bert Broers,

bestuurslid Kerk en Ideëel