Vertegenwoordiger gezocht

Je hebt er mee te maken. Nascholing om bij te blijven in vaardigheden en kennis van je vak. Dat doe je in de Protestantse Kerk via de route van de permanente educatie (PE).

Vanuit de dienstenorganisatie van de PKN is een commissie samengesteld die nadenkt over de opzet en uitvoering van de PE. Een groep van 6 mensen waaronder 2 predikanten vanuit de Bond van Ned. Predikanten en 2 kerkelijk werkers. Namens onze vakbond CNV Kerk en Ideëel vertegenwoordig ik onze beroepsgroep in deze commissie.

Deze commissie overlegt ook met de Commissie Postacademisch Onderwijs (PAO) die gaat over de inhoud van de nascholing. Hierin zitten ook vertegenwoordigers van de hogescholen en PthU.

Ik stop m.i.v. 1 mei 2022 met het werk voor deze commissie en zoek een opvolger.

Jou dus! Het werk in deze commissie raakt jouw werk, jouw nascholing of eventuele vrijstelling. Het is dus echt van groot belang dat de kerkelijk werker hierin haar plek inneemt.

Ik weet, kerkelijk werkers zijn moeilijk warm te krijgen voor een bestuurs- of commissietaak. Daar zijn vast legitieme redenen voor. Echter, toch een dringend beroep om eens na te denken om wel actief te worden op dit vlak. Vooral degene die wat tijd hiervoor kan en wil vrijmaken. Jouw inzet is voor jou én voor je collega’s van belang. Er wordt veel over kerkelijk werkers gesproken in regionale (classis) en landelijke overlegorganen maar door jouw inzet wordt er ook mét kerkelijk werkers gesproken. Een investering dus voor nu en voor de toekomst.

Tijdsinvestering

Gemiddeld is twee keer per jaar een (online) overleg. Gemiddeld twee uur voor de commissie PAO en aansluitend een uur voor de commissie PE. Dus twee ochtenden per jaar. Wanneer een overleg op locatie is, is dit in Amsterdam aan de PthU. Tussentijds is er soms een mailoverleg.

Onkosten

Reiskosten worden vergoed.

Meer informatie

Je kunt mij mailen voor meer informatie over deze PE Commissie.

Hartelijke groet,

Jolanda Aantjes pastor@hallsekerk.nl