Cao Jeugdzorg akkoord bereikt

Loonsverhoging van 9,25% voor 2024

Bekijk het onderhandelaarsakkoord cao Jeugdzorg

Op de dag dat er een protestactie en massastaking in de jeugdzorg was aangekondigd, zijn werkgevers en vakbonden CNV, FNV en FBZ op 20 november 2023 tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor een nieuwe cao. Voor medewerkers is er daardoor in 2024 9,25% meer loon. In 2025 stijgen de salarissen met 3% en wordt inflatiecompensatie toegepast. Verder liggen er verregaande en baanbrekende afspraken over het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer.

Onder druk van een ultimatum van de vakbonden en een aangekondigd massaprotest op 20 november, bleek brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland bereid om de afgelopen weken extra stappen te zetten voor de broodnodige verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van jeugdzorgmedewerkers. Een belangrijk signaal waarmee zowel de werkgevers als de bonden aangeven dat er serieuze stappen gezet worden om de voortdurende crisis in de jeugdzorg het hoofd te bieden.

‘Belangrijke afspraken over werkdruk en veiligheid’

Albert Spieseke, onderhandelaar CNV Connectief Zorg & Welzijn: ‘Door de loonsverhoging is de cao Jeugdzorg weer concurrerend met andere sectoren, maar minstens zo belangrijk zijn de afspraken over werkdruk en veiligheid. Hiermee kunnen we richting de toekomst verder.’

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: ‘We zien dit als een historische cao, omdat de afgelopen weken duizenden jeugdzorgmedewerkers nadrukkelijk en niet zelden vol emotie bij ons én bij hun werkgevers hebben aangegeven: tot hier en niet verder! De maat was écht vol en als de werkgevers dat signaal nu niet serieus hadden genomen, was er waarschijnlijk iets onherstelbaar beschadigd in de arbeidsverhoudingen. We zijn enorm blij dat het zo ver niet is gekomen en dat we nu samen werk kunnen maken van herstel in de sector.’

Lilian de Groot, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FBZ: ‘Jeugdzorgmedewerkers doen enorm belangrijk werk onder vaak heel lastige omstandigheden. Het is belangrijk dat zij de steun voelen van hun werkgever. Met deze cao kunnen we werken aan vertrouwen in de toekomst.’

Compensatie koopkrachtverlies 2023

De nieuwe cao moet twee jaar gelden en gaat in op 1 januari 2024. Jeugdzorgmedewerkers krijgen er dan meteen 8% meer loon bij. Het minimumloon gaat naar 15 euro per uur. De thuiswerkvergoeding naar 3 euro per dag. Op 1 juli 2024 stijgen de salarissen met nog eens 1,25%. Met deze 9,25% loonsverhoging in 2024 is ook een deel van het koopkrachtverlies vanwege de inflatie in 2023 gecompenseerd. Een nadrukkelijke eis van de bonden. Verder komt er in 2025 3% extra loon bij en is er een inflatiecompensatie met een maximum van 2,25%, als de inflatie hoger is dan 3%. En de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer gaat op 1 januari 2025 van 19 naar 23 cent per kilometer. Ook kunnen jeugdzorgmedewerkers voor het eerst zelf maatwerkafspraken maken met hun werkgever als ze belemmerd worden door rouw, overgang en menstruatie.

Werkdruk beteugelen

Om de werkdruk te beteugelen is er een systeem afgesproken dat moet zorgen dat medewerkers binnen hun uren blijven. Deze normering werkt als volgt: de beschikbare uren (na aftrek van verlof, verzuim en re-integratie) worden verdeeld in twee categorieën: werkzaamheden die passen bij de functie en alles wat daarbij hoort, zoals reistijd, administratie en casusbespreking. En aan de andere kant de overige werkzaamheden, onder andere hersteltijd, scholing, intervisie en het inwerken van collega’s. De totale optelsom moet binnen de inzetbare tijd passen. Voor medewerkers die zonder cliënten werken, geldt een vergelijkbare verdeling.

Rode knop voor medewerkers

Medewerkers kunnen op een virtuele "rode knop" drukken. In extreme gevallen waarbij de werkdruk of veiligheid niet langer te waarborgen is, krijgt de werkgever de verantwoordelijkheid om de situatie adequaat op te lossen. Om de veiligheid van medewerkers verder te vergroten zijn er bovendien afspraken gemaakt over veilig werken. Daarin staan afspraken over hoe er met agressie wordt omgegaan, maar ook over onder meer preventie en nazorg.

Als vakbondslid stem over onderhandelaarsakkoord

Als lid van CNV, FNV of FBZ kun je t/m 10 december 2023 stemmen over het onderhandelaarsakkoord dat betrekking heeft op zo’n 33.000 mensen die vallen onder de cao Jeugdzorg

Leden aan zet!

CNV Zorg & Welzijn legt de akkoorden met een positief advies aan de leden voor. Leden hebben een e-mail ontvangen met daarin informatie over hoe ze vóór 10 december kunnen stemmen op het akkoord.

Ben je nog geen lid?

Wil jij je als niet-lid ook uitspreken over het onderhandelaarsakkoord? Sluit je dan vóór 10 december aan om mee te kunnen stemmen! Vergeet niet je aanvullende gegevens door te geven via het online formulier dat je direct na aansluiting per email van ons ontvangt. Pas dan kun jij als nieuw lid je stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord. Sluit je nu snel aan en breng je stem uit! Samen staan we sterk.

Wist je dat...

...dit akkoord voor cao Jeugdzorg mede dankzij vakbondsleden is gehaald? Word nu ook lid! In de cao Jeugdzorg is geregeld dat je je vakbondscontributie geheel vergoed krijgt. Sluit je daarom nu aan.