Kun je je WIA-uitkering aanvullen?

Het valt CNV op dat veel werknemers niet weten dat zij soms in aanmerking komen voor een aanvulling op hun WIA-uitkering. We bedoelen hiermee het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). In deze blog willen we je attenderen op het bestaan hiervan en uitleggen wat dit voor jou kan betekenen.

Verschillende soorten aanvullingen op WIA-uitkering

Een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering komt voor in drie varianten:

1) Het wordt via je pensioenfonds aangeboden (bijvoorbeeld PFZW en ABP) en heet ook wel een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP);

2) Soms wordt door je werkgever een aanvulling via een collectieve verzekering aangeboden. Dit heet ook wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV);

3) Je hebt zelf een vrijwillige verzekering afgesloten met een verzekeraar. Deze variant wordt in deze blog verder niet besproken.

Alle drie hebben ze ten doel je WIA-uitkering aan te vullen tot een zekere hoogte. Het hangt dus samen met het recht op een WIA-uitkering. Door het UWV zal je worden geïnformeerd of en zo ja, per wanneer je recht hebt op een WIA-uitkering. De uitkeringsinstantie geeft deze gegevens door aan je pensioenfonds, die vervolgens zal beoordelen of je in aanmerking komt voor een AOP. Dat duurt in de regel tussen de 1 en 3 maanden. CNV adviseert je om in de gaten te houden of je dit bericht ontvangt van je pensioenfonds en eventueel navraag te doen wanneer het te lang duurt. De AOV dien je zelf aan te vragen, onder meer omdat het UWV je gegevens niet zomaar mag delen met verzekeraars.

Vraag na bij Personeelszaken

Of voor jou een AOV geldt kun je vaak, maar niet altijd, terugzien op de loonstrook onder inhoudingen, omdat je daarvoor een premie betaalt. Soms wordt de premie volledig door je werkgever betaalt, in dat geval kun je het beste navraag doen bij Personeelszaken.

De hoogte van het AOP en AOV zullen van elkaar verschillen, maar zijn in beide gevallen afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage, het salaris dat je ontving voordat je arbeidsongeschikt werd, het UWV-dagloon en de soort WIA-uitkering die je ontvangt. Je leest er meer over via de link van je pensioenfonds:

Arbeidsongeschiktheidspensioen - Particulieren | PFZW

Arbeidsongeschiktheidspensioen | ABP

Tips

In het kort hierbij onze tips:

  1. Check of je een AOP hebt.
  2. Check of je (ook) een AOV hebt.
  3. Vraag de AOV tijdig aan en controleer of je pensioenfonds op de hoogte is van je WIA-uitkering.
  4. Houd er rekening mee dat als de hoogte van je WIA-uitkering wijzigt, dat zeer waarschijnlijk ook gevolgen heeft voor de hoogte van de AOP/AOV. Voorkom terugvorderingen en controleer daarom op tijd of wijzigingen correct zijn doorgevoerd.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.