Video- en fototerugblik op CNV-actie voor publieke sector

Deze week voerde het CNV actie op het Plein in Den Haag om aandacht te vragen voor de publieke sector. Zorgverleners, leraren, vuilnismannen- en vrouwen deden en doen cruciaal werk en werden daarom op een voetstuk geplaatst.

De actie was ook bedoeld om de politiek, zeker nu tijdens de formatiebesprekingen, erop te wijzen dat de algemene waardering die er tijdens de coronapandemie voor de publieke sector was, ook moet worden omgezet in klinkende munt. In een salaris dat past bij de cruciale rol die de mannen en vrouwen in de publieke sector hebben gespeeld en nog steeds spelen. En graag in een moeite door ook betere werkomstandigheden, zoals minder werkdruk en meer zeggenschap.

Steun

Op bijgaande video betuigen politici steun aan de oproep van het CNV dat waarderen ook investeren betekent.

Zichtbaar aan het woord komen Gijs van Dijk (PvdA), Kees van der Staaij (SGP), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Paul van Meenen (D66), Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Jasper van Dijk (SP). Maar ook Eva van Esch (PvdD), Liane den Haan (Fractie den Haan) en Senna Maatoug (GroenLinks) kwamen buiten beeld hun steun betuigen aan het CNV-actieteam, aangevoerd door Anneke Westerlalen, voorzitter CNV Zorg & Welzijn, en Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs. (foto's: Henriëtte Guest)

CNV zet publieke sector op een voetstuk in Den Haag