Leden CNV Onderwijs stemmen vóór cao hbo

Met 95% van de stemmen is door de leden van CNV Onderwijs massaal vóór het principeakkoord voor een nieuwe cao Hoger Beroepsonderwijs gestemd. Hiermee is de nieuwe cao rond. De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden, van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024.

Belangrijkste afspraken

  • Lonen in schaal 1 tot en met 10 worden per 1 juli 2023 verhoogd met 150 euro bruto, schalen 11 en 12 krijgen een verhoging van 100 euro bruto. Tevens krijgen schalen 11 en 12 een extra trede. Schalen 1 tot en met 12 worden per 1 juli verder verhoogd met 6,36%. Schaal 13 en hoger worden per 1 juli structureel verhoogd met 6,36%.
  • Vanaf 1 september 2023 worden docentfuncties met een volledige en overdraagbare basiskwalificatie didactische bekwaamheid (bdb) en basiskwalificatie examens (bke) minimaal op schaal 11 gewaardeerd.
  • Werkdruk: Er worden verdere afspraken gemaakt over het werken met realistische taakopdrachten op individueel en teamniveau. Werklast wordt gedefinieerd in de nieuwe cao en werknemers kunnen hun individuele taakopdracht laten toetsen door een onafhankelijke klachtencommissie.
  • Vitaliteit: Er zijn afspraken gemaakt over vitaliteit, zoals verhoging van de uitkering bij aanvullend geboorteverlof en uitbreiding van de regeling werktijdvermindering senioren.
  • Arbeidsongeschiktheid: Om grote inkomensterugval bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, sluiten hogescholen een collectieve verzekering af of garanderen zij een minimum inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Definitieve cao-tekst

Nu het principeakkoord is goedgekeurd, wordt de definitieve cao hbo-tekst uitgewerkt. Na de zomervakantie zal deze zo snel mogelijk op onze cao hbo-pagina worden gepubliceerd.