Ludieke actie, maar serieuze boodschap bij start cao-onderhandelingen mbo

Vandaag zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao mbo van start gegaan. Nog voor het overleg kon beginnen heeft CNV Onderwijs aandacht gevraagd voor een van de belangrijkste zaken in de onderhandelingen: het behoud van koopkracht. Dit gebeurde middels overhandiging van een symbolisch soepblik aan de werkgevers.

Het onderwijs loopt in de soep

CNV maakt zich zorgen om de toekomst van het onderwijs. Arbeidsvoorwaarden moeten verbeteren en de werkdruk moet omlaag. Medewerkers in het onderwijs hebben het zwaar. Door weinig instroom en hoge uitstroom komt er veel werk op hun bord te liggen. De bijkomende inflatie maakt het niet beter voor de werknemer: ze moeten financieel de eindjes aan elkaar knopen, samen de gaten in de bezetting dichtlopen, en dan ook nog tegemoetkomen aan de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs waar ze mee te maken krijgen.

Voor de nieuwe cao mbo vragen wij als CNV Onderwijs dan ook specifiek aandacht voor behoud van de koopkracht. Zowel voor het onderwijsgevend personeel als voor het ondersteunend personeel moet er een loonsverhoging komen, die recht doet aan de stijgende kosten door de inflatie. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er structureel iets gedaan wordt aan de werkdruk binnen de sector

Oproep aan werkgevers én aan het ministerie

Hoewel de financier van het onderwijs de minister is, geven wij deze boodschap af aan de bestuurders in het onderwijs. Zij zijn ons aanspreekpunt voor een nieuwe cao en aan hen dan ook de taak om te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden om zo de sector aantrekkelijk te maken en te houden. Ook tijdens onderhandelingen in andere onderwijssectoren zullen er soepblikken worden overhandigd aan zowel werkgevers als de overheid. Door het overhandigen van soepblikken wil CNV het signaal afgeven: Doe iets, want het onderwijs loopt in de soep!

Blijf op de hoogte

Nu de onderhandelingen van start zijn, kun je op de hoogte blijven door de cao-tijdlijn in de gaten te houden. Meer over onze In de soep-campagne lees je op deze pagina.