Onderhandelingsresultaat cao mbo bereikt

Vakbonden en werkgevers hebben zojuist een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor het mbo. Hieronder vind je de belangrijkste afspraken op een rij.

De cao heeft een looptijd van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023. Werknemers krijgen per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 4,2% en een eenmalige bonus van 600 euro.

Kosten woon-werk en dienstreizen
De vergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer gaat van 0,15 naar 0,19 cent per kilometer. Het maximum aantal vergoede kilometers gaat van 60 km naar 80 km. Woon je minder dan 5 kilometer van je werk? Dan is er geen vergoeding. Dit om mensen te stimuleren met de fiets te gaan. Woon je op 6 kilometer van je werk, dan krijg je wel alle 6 kilometers vergoed.
De vergoeding van dienstreizen gaat van 0,28 naar 0,30 cent per kilometer.

Duurzame inzetbaarheid
De huidige seniorenregeling kent een ingangsdatum van 57 jaar, hetgeen betekent 10 jaar vóór AOW-leeftijd.
Een aanvullende keuzemogelijkheid treedt per 1 juli 2022 in werking voor werknemers van 62 jaar en ouder, die thans geen gebruikmaken van de bestaande seniorenregeling in de cao mbo.
De extra mogelijkheid die sociale partners zijn overeengekomen, betreft de mogelijkheid om, mits dus geen gebruik is gemaakt van de bestaande cao-mogelijkheid om vanaf 57 jaar minder te gaan werken, vijf jaar vóór AOW-leeftijd 0,2 fte minder te gaan werken, waarbij de eigen bijdrage van de werknemer wordt vastgesteld op 30% voor de schalen 1 t/m 8 en 45% voor de schalen 9 en hoger.
Sociale partners hebben afgesproken deze aanvullende keuzemogelijkheid over vijf jaar te evalueren. Bij deze evaluatie wordt dan onder andere gekeken naar het gebruik van deze regeling en de daarmee gemoeide kosten.

Regeling betaald ouderschapsverlof
Vanwege de invoering van wettelijk betaald ouderschapsverlof is als volgt overeengekomen: de werkgever ontvangt met ingang van 2 augustus 2022 – mits voldaan aan de gestelde voorwaarden, waaronder opname van verlof in het eerste levensjaar van het kind - voor dit wettelijke verlof een uitkering vanuit het UWV. In de cao wordt daarom binnen het maximum van 830 uren ouderschapsverlof het wettelijk betaald ouderschapsverlof toegevoegd, voorafgaand aan het huidige betaald ouderschapsverlof in de cao mbo.

Thuiswerken
Alle instellingen dienen een thuiswerkregeling te hebben. Vakbonden zullen dit in het decentraal overleg ter tafel brengen. Mochten er instellingen zijn die hier nog geen beleid op hebben, dan dienen zij dit te maken voor het einde van de looptijd van de cao.

Leden van CNV Onderwijs kunnen hun stem uitbrengen over het bereikte onderhandelingsresultaat. Zij ontvangen hierover binnenkort meer informatie per mail.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij de onderhandelaren:
Abhilash Sewgobind (a.s.ewgobind@cnv.nl)
Gerlinde Michels (g.michels@cnv.nl)