Al het nieuws

Hulp aan scholen voor opkrikken van taal en rekenen bij leerlingen

Nog te veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder dat ze de basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven goed beheersen. In samenwerking met scholen wil minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma dit probleem aanpakken. Dat kondigde hij gisteren aan met een masterplan, waarin onder meer extra handen en geld beschikbaar worden gesteld.

Minister Wiersma bouwt daarmee voort op het Onderwijsakkoord, waarin de aanpak van de loonkloof PO-VO, werkdruk en professionalisering mogelijk wordt gemaakt. Samen met het onderwijsveld wil minister Wiersma invulling geven aan het masterplan.

Basisteams

Voor het schooljaar 2022-2023 kunnen 150 scholen (PO en VO) gebruikmaken van basisteams bestaande uit onderwijsexperts en middelen. Naar eigen behoefte kunnen scholen deze extra krachten inzetten om te ondersteunen bij het verbeteren van de basisvaardigheden. Hierbij legt minister Wiersma de nadruk op echte hulp en handen bij het werk in de school, de plannen en onder regie van de school zelf. De vorming van deze basisteams is wel reden tot zorg. Want, met een landelijk lerarentekort kan het volgens CNV Onderwijs niet zo zijn dat dat dit ten koste gaat van het aantal mensen voor de klas.

Subsidie

Naast de basisteams, krijgen 350 scholen (PO en VO) de mogelijkheid om via een subsidieregeling middelen aan te vragen voor het maken van een verbeterslag op de basisvaardigheden. Deze middelen zijn bedoeld voor bewezen effectieve interventies en gerichte expertise, denk hierbij aan extra uren onderwijstijd voor leerlingen die dit het meest nodig hebben, extra tijd voor professionalisering leraren of inzet op effectieve leermiddelen. Scholen krijgen de ruimte om zelf te bepalen op basis van hun eigen expertise en inzichten, welke effectieve middelen het beste aansluit bij hun onderwijspraktijk.

De noodklok

Al jaren luidt de Onderwijsinspectie de noodklok als het gaat om het achterblijven van de basisvaardigheden van scholieren. Echter ervaart driekwart van de scholen belemmeringen bij het bevorderen van taal en rekenen. Een resultaat van jarenlang te weinig investeren in het onderwijs, in combinatie met ruim twee jaar coronaonderwijs vindt CNV Onderwijs. Dat de minister dit plan samen met scholen wil aanpakken vinden wij de juiste weg. Het is noodzakelijk dat er een kentering komt en de basis in het onderwijs weer op orde wordt gebracht.