Leden CNV vrijwel unaniem akkoord met nieuwe cao mbo

Leden van CNV Onderwijs hebben op 17 juni met grote meerderheid voor het onderhandelaarsakkoord gestemd. Daarmee is de nieuwe cao mbo een feit. De cao heeft een looptijd van 1 mei 2022 tot 1 juni 2023.

Van de leden die gestemd hebben is 94 procent voor het akkoord .De leden van de MBO Raad hadden de week daarvoor al ingestemd met het resultaat. Ook de leden van de andere bonden hebben hun goedkeuring geven aan het akkoord.

Minder werken

De belangrijkste afspraken zijn dat werknemers per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 4,2 procent krijgen en een eenmalige bonus van €600,-. Overeengekomen is ook, mits geen gebruik is gemaakt van de bestaande cao-mogelijkheid, om vanaf 62 jaar 0,2 fte minder te gaan werken. Dat is vijf jaar vóór de AOW-leeftijd. Daarbij is afgesproken dat de eigen bijdrage van de werknemer wordt vastgesteld op 30 procent voor de schalen 1 t/m 8 en op 45 procent voor de schalen 9 en hoger.