Samenleven tegen polarisatie

Column Luc van Dijk (33), marketingdocent Hogescholen Utrecht en Windesheim en voorzitter Sectorgroep HO van CNV Onderwijs

Werken in marketing en communicatie vraagt om soft skills. Dan gaat het om samenwerken in teams, goed communiceren, maar ook kritisch (na)denken en aanpassingsvermogen. Steeds vaker worden onze studenten, markteers en communicatieprofessionals in de dop uitgedaagd om zo ook actief buiten de eigen bubbel te kunnen stappen. Dat vraagt om kennis van andere culturen en gewoonten.

Een uitdaging die soms haaks lijkt te staan op de beweging die de wereld om ons heen maakt. Deze lijkt zich te sluiten en protectionistischer te worden. Waar we na de vorige economische crisis vol met elkaar bleven handelen, en de gemiddelde welvaart wereldwijd in principe niet omlaag ging, zien we nu een andere tendens.

Contacten zoals deze helpen ons in communiceren zonder aannames en vooroordelen

Luc van Dijk-Wijmenga

Soms goed te begrijpen (oorlog = geen handel met de agressor, veiligheid is geen handel met autoritaire regimes), soms alleen omdat er het meest geluisterd lijkt te worden naar wie het hardst schreeuwt.

Wat is het dan mooi dat er Erasmusprogramma’s zijn. Zo blijft er de mogelijkheid om mensen vanuit de gehele EU en vlak daarbuiten te ontmoeten en hun levens en achtergronden te leren kennen. In mijn studieprogramma hadden we afgelopen periode veel contact met onze collega’s in Tunesië, en ook hadden we enkele Tunesische studenten die een half jaar meestudeerden. Contacten zoals deze helpen ons van elkaar te leren, en onszelf te oefenen in communiceren zonder aannames en vooroordelen. We leren onze blinde vlekken kennen en ontwikkelen een open blik die de wijde wereld inkijkt. Al zijn het maar kleine stapjes, ook deze kleine beetjes helpen om de polarisatie te verkleinen en (wereldwijd) samen te leven met elkaar.