Al het nieuws

Wetsvoorstel Modernisering aangenomen

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de Modernisering Participatiefonds aangenomen. Dat betekent dat de wetswijziging vanaf 1 augustus 2022 toetst of schoolbesturen voldoende hebben gedaan om ontslag te voorkomen.

Dit betekent de wijziging voor schoolbesturen

Uitgangspunt van de modernisering is het behouden van personeel in het basisonderwijs. Ook gaat de manier waarop de werkloosheidskosten worden vergoed veranderen. Mocht blijken dat een schoolbestuur te weinig heeft gedaan om ontslag te voorkomen, dan betaalt het schoolbestuur vanaf 1 augustus 2022 vijftig procent van de werkloosheidskosten. Heeft het bestuur wel genoeg gedaan? Dan betaalt het tien procent.

Het Vervangingsfonds had als wettelijke taak het verevenen van de kosten voor vervanging van personeel wegens ziekte. Een afgeleide taak daarvan is de ondersteuning en advisering van schoolbesturen bij het organiseren van bedrijfsgezondheid, zodat het ziekteverzuim kan worden verlaagd en de vervangingskosten worden teruggebracht. Dit thema is belangrijker dan ooit door het huidige lerarentekort.

Wettelijke basis bedrijfsgezondheidszorg moet blijven

CNV vindt dan ook dat de bedrijfsgezondheidszorg moet blijven, zodat schoolbesturen worden ondersteund bij het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Samen met andere sociale partners hebben we een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om de noodzaak hiervan kenbaar te maken, met het verzoek om het wetsvoorstel zodanig aan te passen.