Ben jij aan het re-integreren? Let op je loonstrook

Als je ziek bent, is je werkgever in ieder geval de eerste twee jaar verplicht om je loon door te betalen. Op basis van de wet gaat het om ten minste 70% van het loon. Ook worden in cao’s aanvullende afspraken gemaakt over loondoorbetaling. Bijvoorbeeld dat een werknemer gedurende een bepaalde tijd recht heeft op meer dan 70% loondoorbetaling. Toch krijgt vrijwel iedere werknemer die langdurig ziek is er vroeg of laat mee te maken dat het loon wordt gekort.

En hoe zit het als je als werknemer wel re-integratiewerkzaamheden verricht? Mag je werkgever dan ook een deel van je loon inhouden? Deze vraag stelde Emma kort geleden aan een jurist van CNV.

Emma is werkzaam in de gehandicaptenzorg en inmiddels ruim een jaar ziek. Het lukt haar nog niet om weer haar volledige 36 uur per week te werken. Wel verricht zij voor 24 uur per week passende werkzaamheden. Tijdens het eerste jaar dat zij ziek was, betaalde haar werkgever op grond van de cao 100% van het loon door. Na 52 weken ontvangt zij nog maar 70% van haar loon. Emma vraagt zich af of dit wel klopt.

Een werknemer is arbeidsrechtelijk gezien ziek als hij of zij het eigen werk niet kan verrichten als gevolg van ziekte. Hoewel Emma dus weer een aantal uur per week werkt, is zij nog steeds ziek. Zij kan namelijk nog niet haar eigen werk in de volledige omvang verrichten. Zoals eerder gezegd, is in de wet bepaald dat werknemers die ziek zijn gedurende de eerste twee jaar recht hebben op doorbetaling van 70% van het loon. Dit geldt ook voor de uren waarin een werknemer passende werkzaamheden verricht. Op basis van de wet heeft Emma dus geen recht op meer dan 70% van haar loon over de uren die zij werkt.

Gelukkig is dit niet het hele verhaal. In veel cao’s wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte uitgebreid. Vaak zie je een bepaling terug waarin is opgenomen dat een werknemer voor de uren die hij of zij re-integratiewerkzaamheden verricht, recht heeft op een hoger percentage van het loon. In de cao Gehandicaptenzorg staat bijvoorbeeld dat een werknemer die passende arbeid of re-integratiewerkzaamheden verricht, recht heeft op doorbetaling van 100% van het loon. Dat is dus goed nieuws voor Emma. In overleg met de jurist van CNV stuurt zij haar werkgever een mail waarin staat dat zij recht heeft op 100% van haar loon voor de 24 uur waarin zij passende werkzaamheden verricht. Haar werkgever erkent dat Emma gelijk heeft en past de loonbetaling aan.

Wordt jouw loon gekort tijdens de re-integratie en vraag je je af of dat terecht is? Neem dan contact op met CNV Info, per mail via cnvinfo@cnv.nl of telefonisch via 030-7511003.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.