Start pilot minder onderwijstijd VO

VO-scholen krijgen ruimte om zelf keuzes te maken

CNV is met collegabonden, VO-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) overeengekomen om een pilot te starten. In die pilot kunnen scholen ervaring opdoen met het aanbieden van minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is.

Wat is het voordeel van minder onderwijstijd?

De tijd die hiermee gewonnen wordt, kan door leraren besteed worden aan meer ontwikkel- en voorbereidingstijd. Hiermee krijgen leraren meer ruimte om zelf vorm te geven aan onderwijsontwikkeling en maken we het onderwijs aantrekkelijker, met behoud van de kwaliteit. Deze pilot komt voort uit afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Onderwijsakkoord en de Werkagenda.

Waarom wordt deze pilot gestart?

In vergelijking met andere landen geven leraren in Nederland veel les en hebben leerlingen veel lestijd. De vraag is of het hoge aantal lessen en de nadruk op kwantiteit nodig is. Verlaging van de onderwijstijd, meer in overeenstemming met andere Europese landen, is, onder goede randvoorwaarden met behoud van kwaliteit, mogelijk. De pilots moeten uitwijzen hoe scholen op verantwoorde wijze de onderwijstijd kunnen terugbrengen. Vanaf het schooljaar 2024/2025 start de pilot in de deelnemende scholen.

Wat is het doel van de pilot?

Doel van de pilot is om scholen ervaring te laten opdoen met het aanbieden van substantieel minder (normatieve) uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. Op de deelnemende scholen gaat de lesgevende taak voor leraren omlaag en worden vrijgekomen uren ingezet voor voorbereiding van lessen en ontwikkeltijd.

Jouw school kan meedoen aan deze pilot. Interesse?

Geef dit online aan door het formulier van de VO-raad in te vullen.

Wat betekent het voor jouw school als je de school aanmeldt?

Deelname aan deze pilot betekent dat je in je vakgroep of team het gesprek aangaat over uitdagende thema’s. Bijvoorbeeld over:

  • Het overladen curriculum van je vak versus dat van je collega
  • Hoe de vrijgekomen tijd voor leerlingen voor leerlingen op een wenselijke manier wordt ingevuld
  • Hoe de vrijgekomen tijd voor docenten ingezet kan worden voor werkdrukverlichting en kwaliteitsverbetering.

Voor leidinggevenden gaat het niet alleen over de handen op elkaar krijgen binnen het team en in je schoolplan, maar ook het draagvlak bij de schoolomgeving.

Kun je ondersteuning verwachten tijdens de pilot?

Ja. Tijdens de pilot zal expertise beschikbaar worden gesteld om scholen goed te ondersteunen bij het doorvoeren van deze veranderingen. Zowel op het gebied van het curriculum als de organisatie. Maar gezien dit geen top-downproces is, kan het goed zijn om nu al het gesprek aan te gaan binnen jouw school als deze pilot je interesse wekt. Docenten, teamleiders, directeuren, medezeggenschap en schoolbestuur zijn allemaal nodig.

Schoolbesturen die geïnteresseerd zijn in deelname in de pilot, kunnen dat via dit formulier van de VO-raad alvast aangeven. Je kan dat formulier ook als docent of leidinggevende invullen. Je ontvangt dan bericht als de pilot open is voor aanmelding, wat spoedig gebeurt.