Wel of niet instemmen met een nieuwe arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte?

Ruim twee jaar geleden meldde Esther zich ziek, omdat zij door rugklachten haar werk als verpleegkundige niet meer kon uitvoeren. Na een periode van rust begon zij met re-integratie in administratieve werkzaamheden, waarin zij haar rug minder hoefde te belasten. Uiteindelijk bouwt Esther op tot drie dagen per week. Aangezien het haar niet lukt om terug te keren in haar functie van verpleegkundige, vraagt zij voor het einde van het tweede ziektejaar een WIA-uitkering aan.

Ze wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt bevonden en krijgt nu een uitkering. Daarnaast werkt Ester nog steeds op de administratie. Haar werkgever geeft aan dat ze haar graag willen behouden en biedt aan haar arbeidsovereenkomst aan te passen naar administratief medewerker voor 24 uur per week. Esther twijfelt of het verstandig is om hiermee in te stemmen en ze neemt contact op met CNV.

Wat betekent bedongen arbeid?

De jurist van CNV legt aan Esther uit dat zij haar bedongen arbeid wijzigt als zij instemt met het voorstel. Je bedongen arbeid is kort gezegd je eigen werk, dus de werkzaamheden die je met je werkgever hebt afgesproken om te verrichten. Aan de hand van de bedongen arbeid, wordt ook bepaald of iemand arbeidsrechtelijk gezien ziek is. Dat is namelijk het geval als je door een medische reden niet in staat bent je vastgestelde werk te verrichten. Esther kan haar functie als verpleegkundige niet meer uitvoeren door haar rugproblemen. Zolang dit haar bedongen arbeid is, is zij dus nog ziek. Esther kan wel drie dagen per week werken als administratief medewerker. Als zij met haar werkgever afspreekt haar bedongen arbeid te wijzigen, is zij dus niet meer ziek.

Recht op doorbetaling

Esther vraagt zich af waarom dit van belang is. Ze is al langer dan twee jaar ziek en dus hoeft haar werkgever het loon niet door te betalen dat ze als verpleegkundige ontving. Ze ontvangt alleen salaris voor de uren die ze op de administratie werkt (aangevuld met de WIA-uitkering waar zij recht op heeft). De jurist legt uit dat het aanpassen van de bedongen arbeid van belang is als zij onverhoopt opnieuw ziek zou worden en ook niet meer als administratief medewerker kan werken. Als Esther haar bedongen arbeid dan nog steeds verpleegkundige is, heeft zij geen recht op loondoorbetaling. Ze heeft de twee jaar loondoorbetaling dan al doorlopen en is sindsdien ziek gebleven. Als de bedongen arbeid van Esther administratief medewerker is en zij dat werk minstens vier weken heeft gedaan, heeft zij daarentegen wel recht op doorbetaling.

Neem altijd contact op met CNV

Esther kiest er in overleg met de jurist voor om het aanbod te accepteren. Bij het aanpassen van de bedongen arbeid na twee jaar ziekte komt veel kijken en afhankelijk van de situatie kan het nodig zijn om een andere keuze te maken. Bijvoorbeeld als je verwacht dat je op korte termijn je oude werk weer kan oppakken. Daarnaast kan de cao ook nog aanvullende regels bevatten. Het is ingewikkelde materie, waar ook veel emotie bij komt kijken. Laat je daarom door de CNV-juristen begeleiden om je rechten goed te waarborgen. Het is altijd belangrijk om contact op te nemen met CNV als je met deze situatie te maken krijgt. Dat kan per mail via cnvinfo@cnv.nl of telefonisch via 030-7511003.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.