Akkoord cao Gemeenten: 6% loon erbij en versterking publieke sector

'We hebben hier een sterke cao afgesloten met, wederom, een goede loonsverhoging'

Bekijk het onderhandelaarsakkoord cao Gemeenten

CNV Overheid en de andere bonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt met de VNG en WSGO voor een nieuwe cao Gemeenten. Dit akkoord belooft een loonsverhoging van 6 % verdeeld over een looptijd van 15 maanden en omvat een pakket aan beleidsrijke afspraken die de sector versterken. Daarnaast wordt het bovenwettelijk verlof bij gemeenten gelijkgetrokken aan dat van het Rijk, wat betekent dat de gemeenteambtenaren er vanaf het jaar 2025 een vrije dag bij krijgen.

We hebben hier een sterke cao afgesloten met, wederom, een goede loonsverhoging en daarbij een groot aantal inhoudelijke punten waarmee wij de sector nog sterker en aantrekkelijker neerzetten.
CNV Overheid onderhandelaar Marc Dorst

Belangrijke loonsverhoging en meer verlof

Gemeenteambtenaren kunnen uitzien naar een salarisverhoging van 4,75% per 1 januari 2024 en per 1 oktober 2024 volgt de resterende 1,25%. Daarnaast worden de arbeidsmarkttoelage en functioneringstoelage verhoogd naar 15%. Deze verhoging wordt aangevuld met de invoering van een extra verlofdag, een lang gekoesterde wens van CNV om gelijke tred te houden met de CAO Rijk.

Belangrijkste punten het CAO-akkoord:

  1. Loon: Een loonsverhoging van 6 procent over een looptijd van 15 maanden.
  2. Verlof: Introductie van een extra verlofdag, gelijkstellend met de CAO Rijk.
  3. Flex: Concrete afspraken over het terugdringen van het gebruik van flexibele arbeidscontracten.
  4. RVU: Verbeterde mogelijkheden voor vervroegde uittreding voor gemeenteambtenaren.

Veiliger werkomgeving 

In lijn met de uitkomsten van de brede enquête waaruit bleek dat een kwart van de gemeenteambtenaren de negatieve impact van onveilige politieke beslissingen ervaart, heeft CNV het initiatief genomen om dit belangrijke thema op de agenda te zetten. De resultaten van deze enquête, waaraan meer dan 21.000 ambtenaren deelnamen, benadrukt de noodzaak voor een nieuwe bestuurscultuur. Om deze uitdaging aan te gaan, zijn er specifieke afspraken gemaakt over het versterken van leiderschap en de omgang met een politieke werkomgeving. Het A&O fonds zal een faciliterende rol spelen in de implementatie van deze afspraken, wat zal bijdragen aan een veiligere en meer ondersteunende werkomgeving voor gemeenteambtenaren.

Flexibiliteit en vervroegde uittreding

De vakbonden hebben zich sterk gemaakt voor het terugdringen van flexibele contracten binnen gemeenten en het verruimen van de mogelijkheden voor vervroegde uittreding. Dit zijn essentiële stappen om de werkzekerheid en het welzijn van werknemers te verbeteren.

CNV positief over bereikte akkoord

CNV is trots op de onderhandelingsresultaten en presenteert dit met vertrouwen aan haar leden. De uitkomsten bouwen voort op het succes van de vorige cao en beloven naast loonsverhoging, substantiële verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden. Nu zijn de leden aan zet, zij hebben het laatste woord en kunnen hun stem uitbrengen van 20 november tot en met 4 december 2023.

Ben je nog geen lid?

Wil jij je ook uitspreken over het onderhandelaarsakkoord als niet-lid? Sluit je vóór 4 december aan om mee te kunnen stemmen! Vergeet niet je aanvullende gegevens door te geven via het online formulier dat je direct na aansluiting per email van ons ontvangt. Pas dan kun jij als nieuw lid je stem uitbrengen op het onderhandelaarsakkoord. Sluit je nu snel aan en breng je stem uit! Samen staan we sterk.

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 20,23 voor de eerste zes maanden.

  • Betere arbeidsvoorwaarden
  • Hulp bij professionele ontwikkeling
  • Juridische ondersteuning als het tegenzit