Cao Gemeenten

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling
Marc Dorst
Onderhandelaar cao Gemeenten

In de cao Gemeenten hebben we afspraken gemaakt over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao geldt voor alle ambtenaren die bij een gemeente werken. We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen.

Belangrijkste punten

  • Looptijd cao: 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025

  • Loon: Een loonsverhoging van 6 procent over een looptijd van 15 maanden

  • Verlof: Introductie van een extra verlofdag, gelijkstellend met de CAO Rijk

  • Flex: Concrete afspraken over het terugdringen van het gebruik van flexibele arbeidscontracten

  • RVU: Verbeterde mogelijkheden voor vervroegde uittreding voor gemeenteambtenaren

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Marc Dorst
Onderhandelaar cao Gemeenten
Telefoon
06 28 33 42 91
Wim Wetzels
Onderhandelaar cao Gemeenten

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen