Akkoord cao Gemeenten: ruim 12% voor gemeentereiniging, meer verlof en RVU

CNV Overheid en de andere bonden hebben met de VNG een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Gemeenten. Kern van het akkoord is een nominale structurele loonsverhoging van 240 euro voor alle schalen met daaroverheen een procentuele verhoging van 2%. Dit akkoord betekent voor de gemiddelde man of vrouw bij de reinigingsdienst een verbetering van ruim 12%.

In 2023 krijgen gemeenteambtenaren een extra verlofdag en vanaf 2024 is ook 5 mei een vaste vrije dag. Voor gemeenteambtenaren komt er eenzelfde RVU-regeling als voor het Rijk, waardoor eerder stoppen met werken nog voor de AOW-leeftijd onder voorwaarden mogelijk is. De nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Flinke loonstijgingen

CNV Overheid onderhandelaar Juan Schot: “We hebben hard moeten knokken voor dit resultaat. Maar het is niet voor niets geweest. Uit dit akkoord spreekt waardering voor de gemeenteambtenaren die de afgelopen jaren veel extra taken erbij hebben gekregen. Volkomen terecht springen de laagste salarisgroepen er procentueel het beste uit. De mannen en vrouwen van de gemeentelijke reinigingsdiensten en handhaving hebben Nederland de afgelopen weken laten zien en horen dat zij voor Nederland onmisbaar zijn, maar ook dat zij zelf de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Met dit akkoord voorkomen we dat ze noodgedwongen hun heil zoeken in een andere sector waar de lonen al eerder gestegen zijn. Waardering van de samenleving is mooi, maar daar kan de schoorsteen echt niet van roken. Al met al denken we dat we ook voor de wat hogere schalen een mooi pakket hebben kunnen afspreken. Voor een ambtenaar in schaal 9, met daarin functies op hbo-niveau, komen we uit op ruim 8%.”

Meer verlof maakt gemeente aantrekkelijker voor jongeren

De verlofregeling wordt met twee dagen uitgebreid. Vanaf 2023 krijgen gemeenteambtenaren een dag extra vrij opneembaar verlof en daarnaast wordt vanaf 2024 Bevrijdingsdag 5 mei een vaste vrije dag. Schot: “Dat was een belangrijke wens voor CNV, want we weten dat voor jongeren verlofrechten bijna net zo zwaar wegen als loon. Voor de aantrekkelijkheid van de gemeenten als werkgever is dit echt belangrijk. We moeten voorkomen dat werken voor de gemeente minder gunstig is dan elders, want minder collega’s betekent ook meer werkdruk voor de anderen.

RVU-regeling net als bij Rijk

In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over een tijdelijke RVU-regeling (Regeling voor Vervroegde Uittreding), naar het model van de regeling zoals die voor de cao Rijk geldt. Daarmee hebben ambtenaren die aan een aantal voorwaarden voldoen (waaronder 43 jaar in overheidsdienst), het recht om maximaal 24 maanden voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ook is een individuele RVU-regeling tot 3 jaar voor pensionering in overleg met de werkgever mogelijk als het twijfelachtig is of de werknemer nog tot zijn pensioen kan doorwerken. Schot: “Dat maakt bijvoorbeeld eerder stoppen met werken voor mensen in zware beroepen als reiniging en andere buitendiensten mogelijk.”

Stakingen worden opgeschort

Het principeakkoord wordt aan onze leden voorgelegd. Zij krijgen de komende weken de kans om te stemmen. De aangekondigde stakingen bij gemeentelijke diensten zullen worden opgeschort tot het cao-akkoord na goedkeuring van de leden definitief getekend wordt.