Onveiligheid door politieke beslissingen raakt kwart gemeenteambtenaren

‘Schokkend’, vindt CNV Overheid-bestuurder en cao-onderhandelaar Marc Dorst dat een kwart van de gemeenteambtenaren op het werk de gevolgen ervaart van onveilige politieke beslissingen. Het is één van de uitkomsten uit een brede uitvraag van drie bonden met overheidspersoneel waarop ruim 21.000 ambtenaren reageerden. ‘De maatschappelijke discussie over een nieuwe bestuurscultuur is ook vanuit het perspectief van ambtenaren meer dan wenselijk.’

’De focus op persoonlijke zichtbaarheid en het daarmee gepaard gaande ad hoc-beleid van de politiek trekt ook een flink wissel op de ambtenaren die dat beleid moeten uitvoeren’, reageert Dorst op de cijfers uit het onderzoek dat samen met FNV Overheid en CMHF Overheid is uitgevoerd. ‘Dat een kwart (24 procent) van de respondenten aangeeft soms of regelmatig met deze vorm van onveiligheid te maken te hebben, geeft ernstig te denken, temeer omdat ook het ziekteverzuim toeneemt. De komende tijd gaat CNV nader onderzoek doen naar deze veiligheidsaspecten.’

Loyale tegenspaak

Een derde (33 procent) van de respondenten ziet meer ruimte voor loyale tegenspraak als een goed middel om onveiligheid tegen te gaan. De meeste behoefte aan loyale tegenspraak wordt gevoeld door staf- en beleidsfunctionarissen (39 procent) en door leidinggevenden (36 procent). Maar ook een derde van het personeel in uitvoerende functies (33 procent) geeft dit aan. Andere genoemde oplossingen zijn onder meer het toerusten van leidinggevenden voor het creëren van een veilig werkklimaat (31 procent) en meer aandacht voor veilig werken in de organisatie (29 procent).

Geweld of agressie burgers

Maar liefst 44 procent van de respondenten geeft aan regelmatig of soms te maken te hebben met geweld van burgers, al dan niet samen met andere vormen van agressie. Dit komt het meest voor bij ambtenaren in de laagste loonschalen (70 procent) en vooral bij medewerkers in uitvoerende functies (58 procent). Toch zegt 89 procent van de ambtenaren niet te maken te hebben met fysieke onveiligheid. Dorst: ‘Het lijkt er dus op dat in bepaalde functies agressie van burgers gezien wordt als iets dat bij het werk hoort. Maatschappelijk gezien is dat een heftige uitkomst.’ Hoewel ruim driekwart (77 procent) van de ondervraagden zich veilig voelt in het werk, geldt dat dus voor 23 procent niet. Eén op de twintig geeft zelfs expliciet aan zich (erg) onveilig te voelen. Bij medewerkers in lagere loonschalen komt dat twee keer vaker voor dan in de hogere schalen.

Blijf op de hoogte

Binnenkort maken we ons weer op voor de eerstvolgende CAO ronde in de sectoren Gemeenten en SGO. De voortgang van de gesprekken kun je volgen via onze tijdlijn cao Gemeenten. Wil je ook meepraten over jouw cao? Sluit je dan aan, word lid!