Onderzoek naar inclusievere en duurzamere cao

Naar aanleiding van afspraken in de laatste cao wordt er op dit moment door bureau Movisie onderzocht hoe de cao inclusiever kan worden gemaakt. Samen met een klankbordgroep van zo’n 25 gemeenteambtenaren worden een aantal voorstellen gedaan. Daarnaast doet bureau Goudappel op dit moment een onderzoek naar mobiliteit.

In de projectgroep voor een inclusiever cao, waar de bonden en de VNG deel van uit maken, worden deze voorstellen behandeld en komt er een voorstel richting onderhandelingstafel. Daarnaast doet Movisie inhoudelijke tekstvoorstellen voor de cao. Hiervoor was ook een enquête onder de leden uitgezet. Verwacht wordt dat het rapport en de voorstellen eind april klaar zijn.

(Duurzame) Mobiliteit

Bureau Goudappel inventariseert welke reiskostenregelingen er zijn bij gemeenten en SGO’s en gaan aanbevelingen doen over de mogelijkheden (duurzame) mobiliteitsmaatregelen in de cao op te nemen. Daarmee komt de enorme diversiteit aan regelingen in beeld, aan de hand waarvan gemeenten en organisaties die geen reiskostenregelingen hebben zien wat er in hun omgeving gebeurd. Goudappel verwacht voor eind mei klaar te zijn.

Werkkostenregeling

In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat we hiermee naar het Rijk gaan omdat politiek ambtsdragers een groot deel van de ruimte opgebruiken. We willen een poging doen de ambtsdragers los te trekken van de ’normale’ WKR-ruimte zodat er meer mogelijkheden overblijven voor de werknemers om hiervan gebruik te maken. We willen hierin samen optrekken met Provincies en Waterschappen.

Professionele tegenspraak en leiderschap

Een belangrijk onderwerp dat meer aandacht verdient. Met alle maatschappelijke ontwikkelingen waar veel van ambtenaren wordt gevraagd is een gezond proces rondom tegenspraak zeer van belang. Het A&O Fonds gemeenten gaat dit oppakken en komt dit jaar met een programma en trainingen om dit vorm te geven.

Werkbezoek

De komende maanden gaan cao-onderhandelaars Marc Dorst en Wim Wetzels met CNV-bestuurders het land in om verschillende gemeenten te bezoeken. Behoefte als wij bij jouw gemeente of organisatie langskomen om over bepaalde onderwerpen te spreken, stuur dan vooral een bericht naar m.dorst@cnv.nl of w.wetzels@cnv.nl.