Informatiebijeenkomst cao Gemeenten

CNV Overheid heeft onlangs het principeakkoord voor de cao Gemeenten met een positief advies voorgelegd aan de leden. Die kunnen er van 22 november tot en met 19 december over stemmen. Uit een peiling van Binnenlands Bestuur blijkt dat 57% van de ambtenaren heeft aangegeven in te stemmen met het akkoord. Heb jij nog geen keuze gemaakt, heb je vragen of behoefte aan een toelichting?

Zoals eerder aangegeven gaan we het bereikte principeakkoord voor de cao Gemeenten toelichten. Dit doen wij samen met de collega’s van FNV Overheid en CMHF. Uiteraard is er tijdens de bijeenkomst gelegenheid om vragen te stellen.

We organiseren voor leden drie online bijeenkomsten op 18, 23 en 25 november 2021, van 9:30 tot 11:30 uur.

Meld je aan

Meld je aan voor één van de informatiebijeenkomsten. Je krijgt na aanmelding een e-mail en een link om aan de online informatiebijeenkomst te kunnen deelnemen.

Belangrijkste punten uit het principeakkoord cao Gemeenten:

  • Loonsverhoging van 3,9%
  • Eenmalige uitkering van € 1.200,00
  • Minimum uurloon van € 14,00
  • Geen wijzigingen in de sociale zekerheid: na-wettelijke ww en het 3e ziektejaar blijven
  • Invoering van verlofsparen voor iedereen, zonder verjaring
  • Uitwerking van het pensioenakkoord duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden
  • Meer eigen regie bij opname van ouderschapsverlof

Lees het nieuwsbericht op de CNV cao-tijdlijn voor meer informatie over het principeakkoord

Na de informatiebijeenkomsten kun je via het digitale stemloket je stem uitbrengen. Dit kan van 22 november tot en met 19 december.

Aan de kant van VNG wordt het principeakkoord pas op 27 januari 2022 voorgelegd, tijdens de vergadering van het VNG-bestuur. Wij gaan ervan uit dat de gemeenten en gemeentelijke organisaties positief staan tegenover de nieuwe afspraken. Maar uiteindelijk weten wij dat ook niet eerder dan 27 januari 2022.