Principeakkoord bereikt cao Gemeenten

CNV Overheid heeft samen met andere bonden en de VNG een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Het gaat om een cao tot 1 januari 2023, die geldt voor ruim 170.000 werknemers.

Loonsverhoging

Afgesproken is dat elke werknemer een eenmalig bedrag ontvangt van € 1.200,- bruto naar rato van het dienstverband en in december een loonsverhoging van 1,5 procent. Voor 2022 komt daar een loonsverhoging van 2,4 procent bij. Partijen hebben afgesproken dat er een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag wordt uitbetaald en dat in 2022 het uurloon voor gemeentewerkers niet lager zal zijn dan € 14,-.

De onderhandelingen waren uiterst moeizaam, en we hebben actie moeten voeren om dit resultaat te bereiken. We hebben ook meegedacht en begrijpen dat we in een bijzondere tijd leven. Maar het is ook een tijd dat de mensen, die nu weer hard nodig zijn gebleken, een fatsoenlijke beloning verdienen. Ook is het een tijd waarin de gemeente aantrekkelijker moet worden als werkgever in de huidige arbeidsmarkt.
Juan Schot, onderhandelaar CNV Overheid

CNV is positief over het onderhandelingsresultaat

CNV Overheid legt het onderhandelingsresultaat positief aan de leden voor. Schot: ‘We gaan de komende weken de leden eerst informeren en daarna kunnen zij hun stem laten horen.’