Al het nieuws

CNV Overheid aanvaardt cao Rijk schoorvoetend

De leden van CNV Overheid hebben het onderhandelingsakkoord over de cao voor rijksambtenaren met frisse tegenzin aanvaard. Tachtig procent van de leden stemde voor. Toch waren de reacties bij de stemming behoorlijk negatief, vooral wat betreft de karige loonsverhoging (2 procent in 15 maanden). Ook de weigering van de werkgever om te praten over vervroegde uittreding heeft bij veel leden kwaad bloed gezet. Lichtpuntje voor hen is de structurele afspraak met betrekking tot thuiswerken.

‘Er is lang onderhandeld en het resultaat is mager. De frustratie bij de rijksambtenaren over de houding van de werkgever is tijdens het traject behoorlijk gegroeid’, constateert ook Bart Schnoor, onderhandelaar namens CNV Overheid. ‘ We verwachten dan ook dat bij de volgende onderhandelingen de werkgever uit een ander vaatje tapt.’

De afspraken op een rij:

- De cao heeft een looptijd van 15 maanden: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022
- Een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 2021
- Eind 2021 een eenmalige uitkering van €300,- bruto (naar rato)
- Schoonmakers komen per 1 januari 2022 in het functiegebouw Rijk: per saldo betekent dit voor hen een loonsverhoging
- De vaste toelage onregelmatige dienst wordt over het jaar 2021 verdubbeld, van €37,50 naar €75,-
- Thuiswerkvergoeding over 2021: €430,- netto. Over 2022: €2,- euro per dag. €750,- per vijf jaar voor inrichting en stoffering thuiswerkplek.
- Recht op onbereikbaarheid buiten werkuren
- Verlofsparen verruimd van 50 naar maximaal 100 weken