Al het nieuws

Akkoord cao Aan de slag

Werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen vallen vanaf 1 juli 2021 onder de Cao Aan de slag. Daarover hebben CNV Overheid, FNV, VNG en belangenorganisatie Cedris een onderhandelaarsakkoord bereikt.

De cao geldt voor werknemers met een dienstverband bij een publieke organisatie die is belast met de uitvoering van de Participatiewet. In de cao zijn afspraken gemaakt over onder andere een pensioenregeling, eerder stoppen met werken, terugkeergarantie en opleiding. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023.

Werkgevers en werknemers krijgen met deze cao duidelijkheid over de toe te passen arbeidsvoorwaarden. Dat geeft rust en zekerheid. Ook als een werknemer gedetacheerd wordt naar een andere werkgever.

Het is een geheel nieuwe cao, waarmee de komende jaren, samen met de werkgevers en andere bonden, verder wordt gebouwd aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Bijgaand een infographic en video waarmee de cao in begrijpelijke taal wordt uitgelegd.

Het akkoord werd ondertekend door vanaf links: Job Cohen, voorzitter Cedris en oud-burgemeester van Amsterdam, Huib van Olden, wethouder Den Bosch en onderhandelaar namens VNG, FNV-onderhandelaar Marco Schipper en Nico Foppen, onderhandelaar namens CNV Overheid.