Cao Groningen Airport Eelde

Looptijd: -
Nieuwe cao in onderhandeling

In de cao Groningen Airport Eelde staan afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Deze cao geldt voor medewerkers van Groningen Airport Eelde. We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen. In de huidige cao hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er afspraken zijn gemaakt over de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Belangrijkste punten

  • Looptijd 1 januari 2022 tot 1 januari 2023

  • De salarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 3 procent

  • Werkgever zal zich gedurende de looptijd van deze cao inspannen om de maximaal resterende fiscale (WKR) ruimte aan werknemers ten goede te laten komen

  • Werkgever en werknemer spannen zich gezamenlijk in om voor de ontwikkeling van medewerkers in brede zin, gebruik te maken van de STAP-regeling en Nederland Leert van de overheid

  • De maaltijdvergoeding wordt aangepast naar €8,25 netto per maaltijd in plaats van €16,50 netto per maand

  • Met de introductie van de Regeling duurzame inzetbaarheid in 2021 zijn afspraken gemaakt over de invulling van duurzaam loopbaanbeleid. Doel is verbetering van arbeidsmobiliteit en het voorkomen van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid

  • Onderzoek naar aanpassing in een volgende cao gaat o.a. over ontheffing repressieve dienst brandweer vanaf 57 jaar, stand-by diensten vanaf 55 jaar en seniorenmaatregelen

Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen