Nieuwe cao Postbezorgers per 1 januari 2024

Trapsgewijze hogere beloning postbezorgers die langer bij PostNL werken

In december 2023 begonnen de cao-onderhandelingen voor de nieuwe cao Postbezorgers. Nu hebben we het punt bereikt dat we niet verder komen in de onderhandelingen. Wetende dat je in een onderhandeling nooit alle punten waarop je inzet binnenhaalt, hebben we veel bereikt. Daarover lees je in dit nieuwsartikel meer.

Bereikte resultaat

Verschillende punten hebben we als vakorganisatie(s) binnengehaald. Denk aan:

 • De Task Force Werkplezier
 • Verhoging fietsvergoeding (gemiddeld 10%)
 • Een jaarlijkse beloning voor de mentoren van € 150,- netto per jaar
 • Daarnaast hebben jullie aangegeven dat het belangrijk is om weer een trapsgewijze hogere beloning te realiseren voor postbezorgers die langer bij PostNL werken. Dit hogere beloning realiseren we niet direct maar wel binnen de looptijd van de nieuwe cao, waardoor er op termijn weer een groter verschil ontstaat tussen nieuwe postbezorgers en postbezorgers die al langer in dienst zijn.

Verder heeft de cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Nieuw loongebouw

Buiten de verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) van 9,9% per 1 januari 2024 maakten we afspraken over een nieuw loongebouw. Gelijktijdig met de introductie van het nieuwe loongebouw:

 • gaan jeugdigen vanaf 18 jaar het loon voor volwassenen ontvangen;
 • wordt het jeugdloon voor 16-jarigen 80% van het WML;
 • wordt het jeugdloon voor 17-jarigen 90% van het WML;
 • komen de jeugdloontoeslagen te vervallen;
 • en wordt er één extra schaaljaar toegevoegd, waarbij het laatste schaaljaar na 10 jaar wordt bereikt.

Leden nu aan zet

Het resultaat leggen we ter stemming aan onze leden voor. Zij geven aan of het resultaat voldoende is (je stemt voor) of onvoldoende is (je stemt tegen). Stemmen kan tot uiterlijk donderdag 4 april 2024 12:00 uur.

Stemt het merendeel van de CNV-leden vóór? Dan kan het CNV een cao-akkoord sluiten met PostNL en kunnen de afspraken ingaan. Stemt het merendeel van de CNV-leden tégen? Dan ondertekent het CNV niet. Toch kan het zijn dat de cao er komt als CNV-leden tegen stemmen. Dit is ook afhankelijk van de uitslag van de stemming van de andere deelnemende vakbonden (BVPP en FNV). Als er bij hen vóór gestemd wordt, dan wordt er ondertekend.

Wordt bij alle bonden tégen gestemd? Dan is er nog geen nieuwe cao Postbezorgers. CNV leden zullen dan in actie moeten komen om te kijken of we er samen meer uit kunnen slepen.

Ben je nog geen lid?

Wil jij je als niet-lid ook uitspreken over het onderhandelaarsakkoord? Sluit je dan vóór 4 april aan om mee te kunnen stemmen! Vergeet niet je aanvullende gegevens door te geven via het online formulier dat je direct na aansluiting per email van ons ontvangt. Pas dan kun jij als nieuw lid je stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord. Sluit je nu snel aan en breng je stem uit! Samen staan we sterk.

Houd de cao-pagina Postbezorgers in de gaten voor nieuwe updates

Laat je stem horen en sluit je aan!

Samen staan we sterker. Tijdelijk betaal je in totaal € 24 voor de eerste zes maanden.

 • Betere arbeidsvoorwaarden
 • Hulp bij professionele ontwikkeling
 • Juridische ondersteuning als het tegenzit