Arbeidstijdenwet: wat als je werkgever zich niet aan de regels houdt?

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang je maximaal per dag en per week mag werken en wanneer je recht hebt op pauze. Maar ook wat er geldt voor bijvoorbeeld ploegen- en nachtdiensten. Werkgevers moeten zich hieraan houden. Maar wat doe je als je baas de regels overtreedt?

Geef het aan als je werkgever de regels niet naleeft

Als je het idee hebt dat je bedrijf zich niet aan de regels houdt, meld je dit bij je werkgever en ga je samen op zoek naar een oplossing. Ook de ondernemingsraad moet erop letten dat je werkgever zich aan de wet houdt. Je kunt dus ook naar de or stappen.

Rol van de Inspecties bij de controle op arbeidstijden

Goed om te weten is dat de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (voor de vervoerssectoren) regelmatig controleren op naleving van arbeidstijden. Als je er niet uitkomt met je werkgever, kun je dus (eventueel anoniem) ook bij deze instanties terecht. Zij kunnen boetes uitdelen en bij herhaling van de overtreding zelfs proces-verbaal opmaken voor strafrechtelijke vervolging.

Hulp van het CNV

Heb je het idee dat zaken nog steeds niet goed zijn opgelost, neem dan contact op met ons. Als wij ook geen andere oplossingen meer zien, kunnen we helpen door de misstand voor te leggen aan de rechter. Die kan de werkgever dwingen zich aan de wet te houden.

Afwijken van de wet mag

In sommige situaties is het overigens toegestaan om van de wet af te wijken. Als in de cao een andere regel staat dan in de Arbeidstijdenwet bijvoorbeeld, geldt de afspraak in de cao. Met andere woorden; je werkgever kan met de bonden een betere arbeidstijdenregeling afspreken, met minder lange werkweken of werkdagen dan volgens de Arbeidstijdenwet maximaal toegestaan zijn. Dit kan alleen als de vakbondsleden hiermee akkoord zijn gegaan in de cao. Ook andersom is mogelijk, zelfs als het op het eerste gezicht minder goed lijkt uit te komen voor de werknemer.

Uitzonderingen staan ook in het Arbeidstijdenbesluit

In het Arbeidstijdenbesluit staan nog meer uitzonderingen en toevoegingen op de Arbeidstijdenwet. Er zijn algemene uitzonderingen die gelden voor bepaalde werknemers en bepaalde situaties. Ook zijn er uitzonderingen die gelden voor een bepaalde sector, zoals het vervoer (wegvervoer) of de zorg. Deze sectoren hebben dus met de algemene regels uit de Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit én de aparte sectorregels te maken.

Voor de sector vervoer zijn er aanvullende regels voor arbeidstijden en rusttijden:

 • wegvervoer
 • binnenvaart
 • zeescheepvaart
 • zeevisserij

Daarnaast gelden aanvullende regels voor de sectoren:

 • zorg
 • mijnbouw
 • audiovisuele producties
 • baggerwerkzaamheden
 • bioscopen
 • brandweer
 • brood- en banketbakkerij
 • defensie
 • horecabedrijf
 • inwonend huishoudelijk personeel
 • lokaalspoorwegen
 • niet-nautisch personeel binnenvaart
 • podiumkunsten
 • schippersinternaten
 • schoonmaakbedrijf
 • sneeuw- en gladheidsbestrijding
 • tentoonstellingsbouw en scheepsreparatie
 • vrijwillige politie

Houd jouw werkgever zich niet aan de afspraken?

Wij vertellen graag meer over wat jouw rechten zijn.

Neem contact op

Sluit je nu aan

Word vandaag nog lid van CNV. We helpen je met al je vragen over werk en inkomen. En komen op voor jouw belangen als werknemer. Samen staan we sterk.

 • Hulp bij je belastingaangiftes
 • Advies bij vragen over je werk en inkomen
 • Ondersteuning bij een arbeidsconflict