Stuurgroep Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)

Conciërges, roostermakers, orthopedagogen of onderwijsassistenten: stuurgroep OOP komt op voor de belangen van al het onderwijs ondersteunend personeel. Wil je weten wat we doen? Lees ons verhaal en sluit je aan.

Monique Woertman
Secretaris stuurgroep OOP

Wat de stuurgroep OOP doet

Jouw belangen als onderwijs ondersteunend personeel staan bij ons voorop. We werken aan functiebeschrijvingen die recht doen aan het werk en het takenpakket van conciërges, roostermakers of onderwijsassistenten. We zetten ons in voor loon naar werk, scholingsmogelijkheden en contact met collega’s.

We praten mee aan de cao-onderhandelingstafels. We zorgen ervoor dat het ondersteunend personeel niet wordt vergeten, geven gevraagd en ongevraagd advies of commentaar op beleid en beleidsvoornemens. We luisteren naar wat jij te zeggen hebt en helpen je professionaliseren. Hiervoor bieden we workshops aan en organiseren we OOP-dagen.

Wij zijn de stem voor de leden vanuit het onderwijs ondersteunend personeel. Want: wij doen ertoe en wij mogen er zijn! Samen staan we sterk.

Kom je ook naar de landelijke OOP-dag op 3 oktober 2023?

Dé dag voor het OOP komt er weer aan. Ons thema is dit jaar “vitaliteit” omdat we iedereen op deze geweldige dag een “boost” willen geven en met meer energie en kennis weer huiswaarts keert.

Bekijk meer info en meld je aan!

‘Ik zet me in voor alle onderwijsondersteuners in de breedste zin van het woord. Denk aan conciërges, roostermakers, orthopedagogen of onderwijsassistenten. We laten onze stem horen. Komen op voor onze hardwerkende collega's. We laten zien dat ook wij ertoe doen.’

Monique Woertman

Onze doelen voor 2022

  • Zorgen dat de stuurgroep OOP blijft voortbestaan
  • Versterken van de positie van OOP
  • Organisatie van een OOP-dag
  • Nieuwsbrief
  • Samenstellen klankbordgroep

We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar en waar nodig vaker.

Vacature

De stuurgroep OOP kijkt op dit moment uit naar 2 of 3 nieuwe bestuursleden. Heb je interesse? Neem contact met ons op en sluit je aan.

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten