Sectorgroep Hoger Onderwijs

Binnen deze actieve sectorgroep behartigen we de belangen van werkenden in het hoger onderwijs. Samen met de actieve (bestuurs)leden brengen we menig formeel en informeel advies uit richting ministeries, de SER en natuurlijk de cao-onderhandelingstafel. Daarnaast inspireren we elkaar door de meet ups die we organiseren. Die kunnen gaan over trends en ontwikkelingen, maar ook over de werk-privébalans.

Luc van Dijk-Wijmenga
voorzitter sectorgroep Hoger Onderwijs

Wat de sectorgroep Hoger Onderwijs precies doet

Thema’s waar we het komende halfjaar op zullen focussen zijn Vergroten duurzame inzetbaarheid in alle levensfasen en het onderwerp Van prestatiedruk naar kwaliteit. Uit een recente enquête (november 2020) blijkt dat deze thema’s het belangrijkst zijn voor onze achterban.

We gaan van januari t/m juli drie meet ups organiseren om met deze thema’s, en dan specifiek in het hoger onderwijs, aan de slag te gaan. Doel van de meet-up is inspireren, zichtbaar zijn, en nieuwe ‘vrienden van het CNV Hoger Onderwijs’ realiseren.

Hoe we als sectorgroep Hoger Onderwijs werken

Maandelijks zijn er actieve overleggen over wat er speelt in onze beroepspraktijk. Wilt u een keer meedraaien? Laat het ons direct weten via hogeronderwijs@cnv.nl Ook zijn er een aantal keer per jaar activiteiten, zoals digitale meet ups, over onderwerpen die ons werkveld raken. De enkele recente meet ups gingen over: pensionering, werkdruk in coronatijd en een gezonde combinatie tussen werk en privé.

Mijn drijfveer is dat je kennis en kunde niet alleen voor jezelf houdt, maar je inzet voor de samenleving – in dit geval werkenden in het hoger onderwijs - als geheel.

Luc van Dijk-Wijmenga, voorzitter sectorgroep

Vacatures bij sectorgroep Hoger Onderwijs

Er zijn / komen twee vacatures. Meer informatie: mail ons via hogeronderwijs@cnv.nl

Maak het verschil en word actief lid!

Maak het verschil en word actief lid!
Samen zorgen we voor een duurzaam en gezond Nederland.

  • Invloed op onze inzet bij nieuwe onderhandelingen
  • Gratis trainingen
  • Betaald verlof voor vakbondsactiviteiten