Privacy op de werkvloer

Het is belangrijk dat een werkgever jouw privacy beschermt en zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Camera’s op de werkvloer plaatsen, mag dat zo maar? En mag een werkgever jouw social media bekijken? Of controleren wat jij online doet tijdens werk? Lees hier alles over jouw privacy op werk.

Bescherming privacy van werknemers

Vanaf het moment dat je solliciteert, verzamelen werkgevers persoonlijke gegevens van jou zoals je naam en adres. Werkgevers moeten zorgvuldig omgaan met het verzamelen, opslaan, verwerken en beveiligen van dit soort gegevens. Als werknemer heb je namelijk recht op privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op het naleven van de privacywetgeving. Zij kunnen controleren of jouw werkgever zich aan de regels houdt.

Hoe voorkomt een werkgever privacyschending?

Een werkgever moet transparant zijn over welke gegevens hij verzamelt en waarom. De toegang tot gegevens moet hij beperken tot de personen die deze gegevens daadwerkelijk nodig hebben. Ook moeten werkgevers nodige veiligheidsmaatregelen nemen. Zowel fysiek als digitaal. Zo voorkomt de werkgever dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

AVG: regels voor gegevensbescherming

De regels over het beschermen van jouw gegevens staan vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een regelgeving van de EU om persoonsgegevens te beschermen. De AVG verplicht werkgevers om open te zijn over persoonsgegevens: welke gegevens ze verzamelen, met welk doel en hoe lang ze de gegevens bewaren. Ook moeten ze persoonsgegevens goed beveiligen.

Lees meer over de AVG >

Wat mag een werkgever vragen tijdens een sollicitatie?

Tijdens je sollicitatie kun je bepaalde vragen verwachten. Wanneer mag je werkgever een kopie van je identiteitsbewijs vragen? Welke vragen mag een werkgever over je gezondheid stellen? En onder welke voorwaarden mag een werkgever je vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Lees er hieronder meer over.

Vragen naar je identiteitskaart

Een werkgever mag geen kopie van je identiteitsbewijs vragen bij je sollicitatie. Wel mag de werkgever je vragen je identiteitsbewijs te laten zien. Word je aangenomen? Dan is de werkgever verplicht een kopie van je identiteitsbewijs te hebben.

Vragen naar je gezondheid

Een werkgever mag niet vragen naar je gezondheid, een eventuele zwangerschap, of jouw ziekteverzuim in het verleden. Heb je een ziekte of beperking die direct van belang is voor de functie waarop je solliciteert? Dan ben je verplicht dat te melden tijdens je sollicitatiegesprek. Het is direct van belang als je vanwege je ziekte of beperking belangrijke onderdelen van de functie niet kunt uitvoeren.

Vragen naar een VOG

Screenen betekent dat een werkgever informatie over jou opvraagt om te checken of jij betrouwbaar bent. Voor sommige beroepen, bijvoorbeeld in de kinderopvang en het onderwijs, is screening verplicht. Een werkgever kan jou bijvoorbeeld screenen door referenties te bellen of te vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Jouw werkgever mag jou alleen screenen als daar een goede reden voor is. Daarnaast mag je werkgever alleen gegevens opvragen die relevant zijn voor de functie waarop je solliciteert. Ook moet hij jou laten weten dat er een screening is. Bij het verwerken van jouw gegevens moet de werkgever zich houden aan de AVG.

Veilig een kopie maken van je identiteitsbewijs

Een werkgever is wettelijk verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs van elke werknemer in de loonadministratie te bewaren. Deze kopie hebben werkgevers nodig onder andere nodig voor het goed registreren van hun werknemers bij de Belastingdienst, verzekeringen en pensioenfondsen of om loon uit te betalen. Jouw werkgever moet zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens, om het risico op fraude te verkleinen.

Hoe maak je zelf veilig een kopie van je identiteitsbewijs?

 • Maak je BSN en pasfoto onzichtbaar. Als werknemer mag je jouw burgerservicenummer en pasfoto onzichtbaar maken op een kopie (tenzij dit noodzakelijk is voor de administratie).
 • Schrijf het doel op de kopie. Zet op de kopie de datum, voor welk bedrijf je de kopie maakt en wat het doel ervan is. Schrijf dit door de afbeelding heen.
 • Bewaar zelf geen kopieën. Als je een kopie van je identiteitsbewijs maakt, bewaar deze zelf dan ook niet onnodig.
 • Bewaren van persoonsgegevens

  Als je ergens wil werken, verstuur je sollicitatiebrieven en je cv. Soms is een medische keuring onderdeel van de sollicitatieprocedure. Heb je de functie niet gekregen? Dan is het gebruikelijk dat het bedrijf waarbij je solliciteerde je gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigt. Je kunt wel toestemming geven om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld voor het geval er in de toekomst een nieuwe vacature komt.

  Mogen camera's op de werkvloer?

  Een werkgever mag camera's ophangen op de werkvloer. Maar je werkgever moet zich wel aan de regels voor cameratoezicht houden. Deze regels staan in de AVG. Zo mag een werkgever camera’s gebruiken om werknemers en eigendommen te beveiligen, maar niet om je aan te spreken op hoe je functioneert. Ook gelden er extra regels bij het plaatsen van verborgen camera’s.

  Vraag of opmerking over camera's op jouw werk?

  Heb je een vraag of wil je een melding maken van camera’s bij jou op de werkvloer? Laat het weten en wij helpen je verder.

  Stel je vraag of maak direct een melding

  Privacy van werknemers op internet onder werktijd

  Je hebt recht op privacy, ook op de werkvloer. Jouw werkgever mag dus niet zomaar bijhouden wat jij op internet doet tijdens werktijd. Wettelijk gezien kan een werkgever privégebruik van internet onder werktijd niet verbieden. Het bijhouden van wat werknemers doen op hun werkcomputer is een verwerking van persoonsgegevens. Datzelfde geldt voor wat werknemers doen via de internetverbinding van werk. Dit valt onder de AVG. Ontslag door privégebruik van internet onder werktijd is dus niet zomaar toegestaan. Zolang de werknemer het internetgebruik beperkt, heeft een werkgever geen reden om dit in de gaten te houden.

  Uitzonderingen monitoren internet onder werktijd

  De regels rondom internetgebruik kunnen wel verschillen per bedrijf. Natuurlijk gelden uitzonderingen als bepaald internetgebruik zorgt voor onder andere beveiligingsrisico's (een virus) of juridische risico's (het plegen van een misdrijf). Ontslag vanwege internetgebruik onder werktijd is niet zomaar toegestaan. Zolang de werknemer geen kwaad doet met zijn computer- of internetgebruik en dit gebruik tot een minimum beperkt, is er voor de werkgever geen reden om in te grijpen of te monitoren.

  Privacy van werknemers bij ziekte

  Als je ziek wordt, wisselen verschillende partijen gegevens over jou uit. Je werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts en het UWV bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat jouw privacy daarbij in het oog wordt gehouden. Een werkgever mag niet informeren naar wat je precies hebt en wat de reden daarvan is. Alleen de arbodienst en bedrijfsarts mogen medische gegevens verwerken. Wel mag je werkgever vragen wanneer je verwacht weer aan de slag te kunnen en of er lopende werkzaamheden zijn waar nog iets mee moet gebeuren. Ook kan hij de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om jouw situatie te beoordelen. De arbodienst en bedrijfsarts mogen alleen noodzakelijke informatie doorgeven aan je werkgever. Bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om te beoordelen of je loon moet worden doorbetaald.

  Privacy van werknemers op social media

  Officeel mag een werkgever niet zo maar de social media van werknemers of sollicitanten controleren. Dit mag alleen als het noodzakelijk en relevant is. Maar die regel is moeilijk om te controleren. Wees je daarom bewust van wat werkgevers op jouw social media kunnen vinden. Houd er rekening mee dat je leidinggevende en collega’s mogelijk ook jouw posts lezen, als je jouw account niet afschermt. Heeft jouw werkgever geen gedragsregels op protocol voor het gebruik van internet? Dan gelden algemene gedragsregels.

  Rechten werknemer op social media

  • Je werkgever mag je niet verplichten om persoonsgegevens op een sociaal netwerksite te plaatsen, zoals LinkedIn. Je werkgever mag niet zomaar je naam, functie en foto op de bedrijfswebsite plaatsen.
  • Je werkgever mag je niet verplichten om vrienden te worden op bijvoorbeeld Facebook of Instagram.
  • Je werkgever mag op de werkvloer privégebruik van e-mail en internet niet helemaal verbieden. Je hebt recht op een bepaalde mate van privacy op je werk. Je moet daarbij wel maat houden en rekening houden met de inhoud van de websites die je bezoekt.

  Rechten werkgever op social media

  • Je werkgever mag niet zo maar jouw sociale media controleren. Dit mag alleen als hij daar een goede reden voor heeft. Een goede reden is bijvoorbeeld monitoren wat er over het bedrijf wordt gezegd op social media.
  • Uitlatingen op social media kunnen reden voor ontslag zijn. Een werknemer die scheldt of die zich heeft ziek gemeld en vervolgens feestend op een foto staat op Facebook, Instagram of WhatsApp kan in de problemen komen.
  • Je werkgever mag regels opstellen over het gebruik van social media door werknemers. Werknemers moeten hiervan op de hoogte zijn.

  Veelgestelde vragen over privacy op werk

  Verder lezen

  Agressie op het werk

  Zo voorkom je agressie of zo ga je ermee om als het gebeurt.

  Beroepsziekten

  Ben je ziek geworden door het werk? Dan lijd je misschien aan een beroepsziekte.

  Code rood

  Wat als door weeralarm code rood je werk vervalt?

  Arbodienst

  De arbodienst helpt bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.

  De Arbowet

  Lees meer over je rechten en plichten uit de Arbowet.

  Discriminatie op het werk

  Wat je werkgever moet doen en wat jij kan doen om discriminatie...

  Gelijke beloning voor hetzelfde werk

  Een goed loon voor het werk dat je doet is belangrijk. Het is ook...

  Gevaarlijke stoffen

  Alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen.

  Goed werkgeverschap

  Goed werkgeverschap zorgt ervoor dat jij met plezier je werk kan doen.

  Intimidatie op het werk

  Hoe herken en meld je intimidatie op de werkvloer?

  Liefde op de werkvloer

  Waar moet je rekening mee houden en wanneer mag je werkgever ingrijpen?

  Pesten op het werk

  Word jij of je collega gepest? Dit is wat je kunt doen.

  Risico-inventarisatie en -evaluatie

  Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie?

  Rugklachten door werk

  Veel mensen hebben last van rugpijn door werk. Maar hoe voorkom je het?

  Scheiden en werk

  Ervaar je stress of concentratieproblemen? Lees wat je kunt doen.

  Vertrouwenspersoon

  Een vertrouwenspersoon helpt je bij ongewenst gedrag op het werk.

  Werkdruk

  Zo zorg je voor minder werkdruk en een gezonder werkleven

  Werkende mantelzorger

  Zorg en werk combineren is niet makkelijk. Deze hulp is er voor jou.

  Werkgeluk

  Meer werkgeluk willen we allemaal. Maar hoe vergroot je het?

  Werkstress

  Handvatten om stress te herkennen en te voorkomen dat je uitvalt.

  Word lid van CNV

  Als lid van CNV maak je deel uit van een beweging die zich inzet voor goede werk- en salarisafspraken. Die in Den Haag opkomt voor jouw belangen. Een vereniging met experts bij wie je altijd en onbeperkt terecht kunt met al je vragen over werk en inkomen. En die voor elke levensfase een passende dienstverlening voor jou heeft.

  • Deskundig advies
  • Rechtshulp voor werk en privé
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte