Cao Kinderopvang

Looptijd: -
Chantal van Dijk
Onderhandelaar cao Kinderopvang

Werk je in een kindercentrum of peuterspeelzaal? Dan geldt de cao Kinderopvang voor jou. In de cao heeft CNV Zorg & Welzijn samen met betrokken partijen afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken. Bekijk hier het overzicht van activiteiten in 2023.

Belangrijkste punten

  • Looptijd cao 1 januari 2023 t/m 1 juli 2024.

  • De eerste loonstijging gaat in op 1 april 2023 met een nominaal bedrag van € 150,- en daarbovenop 2 procent loonstijging (voor een pedagogisch medewerker in schaal 6 trede 15 houdt dit een salarisstijging in van 7,86 procent in 2023).

  • Per 1 juli 2023 een eenmalige uitkering van € 525,- (bruto naar rato dienstverband).

  • Per 1 januari 2024 stijgen de lonen met 2 procent.

  • Afspraken over aanpassen loongebouw waardoor er per schaal 2 extra uitlooptreden worden toegevoegd per 1 januari 2024. Ook wordt het startsalaris verhoogd omdat de onderste treden verdwijnen en zal het salaris van trede 1 schaal 1 (het minimum) € 14,08 bedragen.

  • Het levensfasebudget wordt gedurende 5 jaar geïndexeerd en de werkgever zal maximaal 6 uur per jaar daarin gaan storten.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen

Dennis van Elk
Onderhandelaar cao Kinderopvang

Wil jij ook meer invloed op jouw arbeidsvoorwaarden?

Sluit je dan vandaag nog bij ons aan. Jouw mening telt!

  • Deel jouw wensen voor een nieuwe cao
  • Geef je mening tijdens nieuwe onderhandelingen
  • Stem mee met ledenpeilingen