CNV zet publieke sector op een voetstuk: waarderen is investeren

De publieke sector is tijdens corona in de bres gesprongen voor ons allemaal. Wie het nog niet zag, weet het nu: zorgverleners, leraren, vuilnismannen- en vrouwen deden en doen cruciaal werk. CNV zet hen daarom vandaag op een voetstuk op het Plein in Den Haag. Zo laten we politici die bij de formatie betrokken zijn, duidelijk zien dat waarderen van de publieke sector ook vertaald moet worden in investeren in die publieke sector.

De mensen die voor ons allemaal werken verdienen een beloning passend bij hun cruciale rol en betere werkomstandigheden, zoals minder werkdruk en meer zeggenschap. Wij verwachten dan ook van de politieke partijen dat zij de mooie beloften die zij in hun verkiezingsprogramma’s hebben gedaan over de waardering van de publieke sector stevig verankeren in het regeerakkoord.

De zorg

Zeker in de (ouderen)zorg sloeg het virus genadeloos toe. Zorgverleners bleven hun werk doen, ondanks de onzekerheid over het virus en het gebrek aan beschermingsmiddelen. Maar tot nu toe blijft de waardering uit. Een hele reeks van onderhandelingen voor cao’s in de zorg zit muurvast. Naast beloning wijst CNV ook op de werkdruk en het personeelstekort in de sector en het gebrek aan autonomie voor de zorgverlener.

Overheidsdiensten

Boa's, brandweer, defensie, het gevangeniswezen en medewerkers van andere overheidsdiensten hebben de maatschappij draaiende gehouden tijdens de crisis. Vaak met een hoger besmettingsgevaar dan de gemiddelde werknemer die thuis aan het werk was/is. Veel van hen werden daarin niet gezien, laat staan erkend. Neem bijvoorbeeld de vuilnisverwerkers, die onder andere beschermd ziekenhuisafval moesten verwerken en het hele jaar extra diensten draaiden vanwege een explosie van het aanbod aan grofvuil.

CNV wees er in het afgelopen jaar steeds op dat er naar medewerkers van uitvoeringsdiensten niet geluisterd wordt, zodat telkens affaires zoals de toeslagaffaire, de Bulgarenfraude en de problemen bij DUO blijven opspelen. Ook professionaliteit en vakmanschap van medewerkers erkennen is een vorm van waardering. Daarnaast blijft ook bij veel overheidsdiensten een fatsoenlijke stijging van de salarissen tot nu toe uit.

Onderwijs

De werkdruk die toch al torenhoog was in het onderwijs, nam in coronatijd nog verder toe. Structurele investeringen die leiden tot vermindering van de werkdruk en tot beter onderwijs zijn geen luxe maar noodzaak. Desondanks moet het belang van onderwijs voor de samenleving voortdurend worden bevestigd. Zelfs de Efteling mocht aanschuiven bij de formateur, terwijl de sector die de basis legt voor de ontwikkeling en toekomst van onze kinderen niet eens een uitnodiging ontving.