Steeds opener over de overgang

Internationale Dag van de Menopauze

‘De samenleving moet wat met de overgang, simpel!’ zeiden Isa Hoes en Medina Schuurman dik een jaar geleden in een interview met CNV Connectief. Vakbond en actrices/ervaringsdeskundigen besloten samen te gaan werken. Op deze Internationale Dag van de Menopauze is het tijd voor een tussenstand van de inspanningen van afgelopen jaar van het CNV-project Open over de overgang. Successen en plannen.

‘We zijn lekker bezig en zetten stappen!’ zegt CNV-projectleider Anneke Scheurink enthousiast. ‘We gaan nog zeker een jaar door, met als uiteindelijke doel dat vrouwelijke werknemers in de overgang het wat makkelijker krijgen en dat werkgevers tools in handen krijgen om vrouwen in de overgang te ondersteunen.

Ambities


Een simpele opsomming laat zien dat CNV drie webinars gehouden heeft met in totaal 1.000 deelnemers, dat er vier nieuwsbrieven zijn verstuurd aan inmiddels ruim 700 abonnees, dat er enquêtes gehouden zijn onder werkenden en werkgevers, dat er uitgebreid literatuuronderzoek is gedaan, dat er een themapagina is met tips voor vrouwen in de overgang, werkgevers, OR’en en MR’en, met een uitgebreide handreiking, veel ervaringsverhalen, en een hele serie podcasts, vlogs en columns van Isa en Medina. Projectleider Scheurink over de ambities voor komend jaar: ‘We zijn masterclasses voor werkgevers en kennissessies voor vrouwelijke werknemers aan het ontwikkelen. Op 31 oktober hebben we een webinar over voeding en leefstijl en overgang. Ook werken we aan een webinar over life-events gericht op medezeggenschapsorganen. Verder zijn we bezig met een spel over de overgang en met adem- en yogasessies. Houd cnv.nl/overgang in de gaten voor updates!’

Goed werkgeverschap

Intern is hard gewerkt aan een document dat bruikbaar is in cao-onderhandelingen. De CNV-onderhandelaars putten uit dit document aan de onderhandeltafels. De eerste stappen daartoe zijn gezet in de cao gehandicaptenzorg. Daarin spreken sociale partners uit dat het belangrijk is om werksituatie en inzetbaarheid van vrouwen in de overgang te optimaliseren en dat ze gaan bekijken en uitwerken hoe dat het beste kan. ‘Dat hoort wat ons betreft gewoon bij goed werkgeverschap en gaat helpen arbeidspotentieel te behouden en te vergroten’, stelt Scheurink. ‘Dat is altijd van belang, maar in deze tijden van een krappe arbeidsmarkt nog wat meer.’