Wat gebeurt er met je arbeidsovereenkomst als je twee jaar ziek bent?

Anja is 30 jaar werkzaam geweest in de thuiszorg. Twee jaar geleden is zij ziek geworden en het lukt niet om haar oude werkzaamheden weer op te pakken. Haar werkgever heeft aangegeven haar arbeidsovereenkomst te willen beëindigen en stuurt Anja hiervoor een vaststellingsovereenkomst. Anja meldt zich bij CNV met de vraag of het verstandig is hieraan mee te werken en waar zij op moet letten.

Vaststellingsovereenkomst

De jurist laat Anja weten dat na 104 weken ziekte haar werkgever niet langer haar loon hoeft door te betalen.* Anja heeft inmiddels van het UWV te horen gekregen dat zij vanaf dat moment recht heeft op een WIA-uitkering. De jurist vertelt Anja verder dat na 104 weken ook het opzegverbod bij ziekte eindigt. Dit betekent dat haar werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen. Hiervoor heeft haar werkgever wel toestemming nodig van het UVW. Het UWV zal die toestemming geven als sprake is van 104 weken ziekte en binnen 26 weken redelijkerwijs geen herstel meer kan worden verwacht. In de meeste gevallen komt het UVW er echter niet aan te pas en maken werknemer en werkgever onderling afspraken over het einde van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Bij Anja is het niet aannemelijk dat zij binnen een half jaar zal herstellen. Ze is daarom bereid om mee te werken aan de beëindiging. De jurist informeert haar dat haar werkgever in ieder geval de wettelijke transitievergoeding moet betalen. Anja heeft ook nog veel verlofuren open staan, die ook moeten worden uitbetaald. De jurist controleert of deze punten correct in de vaststellingsovereenkomst staan.


WIA-beslissing

Anja heeft de beslissing over haar WIA-uitkering al ontvangen voordat zij 104 weken ziek is. Door vertragingen bij het UWV komt het ook voor dat het UWV pas na het einde van de loondoorbetalingsplicht een beslissing maakt over de WIA. In dat geval is het belangrijk om te wachten met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst, totdat de WIA-beslissing is ontvangen. Meer weten over de gevolgen van een te late beslissing op een WIA-aanvraag? Houd onze website in de gaten, hier verschijnt binnenkort een blog over.


Slapend dienstverband

Soms houden werkgevers zieke werknemers ook na twee jaar ziekte in dienst. Als je geen loon meer ontvangt, maar nog wel in dienst bent, heb je een slapend dienstverband. Je kunt dan ook zelf aan je werkgever voorstellen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding. In de meeste gevallen is de werkgever verplicht om hieraan mee te werken. Bespreek wel eerst met CNV of dit in jouw situatie verstandig is.

Ben je 104 weken ziek en wil je werkgever jouw arbeidsovereenkomst beëindigen? Of wil je een voorstel doen om je slapend dienstverband te beëindigen? Neem dan contact op met CNV Info per mail via cnvinfo@cnv.nl of telefonisch via 030-7511003.

* Let op: in sommige cao’s is de loondoorbetalingsplicht langer dan 104 weken.

Juridisch advies nodig?

Stel, je wordt plotseling ontslagen zonder reden, je bent verwikkeld in een hoogoplopende ruzie met je baas of je nieuwe badkamer wordt niet geleverd. Dan is het fijn om te weten dat je als CNV-lid altijd onze hulp kunt inschakelen. Voor juridische problemen op je werk en privé.